Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wymiana oświetlenia w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - na terenie Komendy Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu i Placówki SG w Rudzie Śląskiej. - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH -

Nawigacja

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Wymiana oświetlenia w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - na terenie Komendy Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu i Placówki SG w Rudzie Śląskiej.

Izabela Gwiazdowicz
12.02.2020

Celem zadania jest wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, oświetlenia strzelnicy, sali gimnastycznej oraz oświetlenia zewnętrznego Placówki SG w Rudzie Śląskiej. Po wykonaniu wymiany oświetlenia w Śląskim Oddziale Straży Granicznej planowane jest uzyskanie obniżenia energochłonności systemu oświetlenia poprzez obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych wykorzystywanych do oświetlenia zewnętrznego Komendy Śląskiego Oddziału SG, sali gimnastycznej, strzelnicy oraz oświetlenia zewnętrznego Placówki SG w Rudzie Śląskiej. Powyższe czynności przyczynią się do uzyskania wymiernych oszczędności finansowych poprzez zmniejszenie wydatków za energię elektryczną. Przyczyni się to również do unowocześnienia oświetlenia, poprawy jego jakości i standardu oraz poprawy wizerunku zewnętrznego terenu i budynków będących w użytkowaniu Śląskiego Oddziału SG. Powyższe czynności przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów korzystających z ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Placówki SG w Rudzie Śląskiej. Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej przyczyni się do poprawy postrzegania, gdyż użytkowane lamy sodowe emitują pomarańczową barwę światła, która powodują zafałszowanie kolorów otoczenia. Należy pamiętać, że oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, racjonalizacja użytkowania energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i wewnętrznego daje także znaczne, dostrzegalne w skali globalnej efekty ekologiczne. Tak więc redukcja tych wielkości blisko o połowę, to istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wynikających z produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie zużycia paliw pierwotnych. Ponadto jedna żarówka LED, w zależności od producenta diod LED i stopnia eksploatacji może świecić, aż kilkanaście tysięcy godzin, co daje mniej więcej pięćdziesięciokrotnie dłuższy okres użytkowania niż klasyczne żarówki. Ważna jest również możliwość wyboru barwy światła. Istotną kwestią jest przede wszystkim troska o środowisko płynąca z użytkowania oświetlenia LED, które nie zawiera rtęci i metali ciężkich. Użytkowanie oświetlenia typu LED powoduje redukcje produkcji gazów cieplarnianych i dużo mniejszą emisję CO2 do atmosfery. Oświetlenie LED nadaje się w 100% do recyklingu i nie wymaga specjalnych procesów utylizacyjnych jak inne źródła oświetlenia.
 
Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
​Termin realizacji: VI-VII.2018r.
 
Wartość zadania: 44 772,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 22 386,00 zł.
do góry