Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Modernizacja (przebudowa) zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wraz z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH -

Nawigacja

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Modernizacja (przebudowa) zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wraz z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Izabela Gwiazdowicz
05.02.2018

Celem zadania jest modernizacja (przebudowa) zewnętrznej sieci kanalizacyjnej wraz z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej pochodzi głównie z okresu powstania terenu  kompleksu tj. początku XX w, jest kamionkowa i powoduje częste awarie polegające na przytykaniu kanałów w wyniku zwężania się ich średnicy poprzez zalegające osady. Dodatkowo powstały liczne załamania i przeciwspadki rurociągów. Realizacja przedmiotowego zadania zapewni sprawne funkcjonowanie kanalizacji, ograniczy liczbę przecieków z nieszczelnych rurociągów do gruntu oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Ponadto przyczyni się również  do racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Racibórz (ścieki deszczowe – po wykonaniu kolektora deszczowego przez właściciela sieci odprowadzane zostaną do rzeki i nie będą niepotrzebnie obciążać miejskiej oczyszczalni).

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość zadania: 1 360 559,30 zł

Kwota dofinansowania: 527 983,29 zł

do góry