Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zakup detektora wielogazowego dla Placówki SG w Katowicach Pyrzowicach - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH -

Nawigacja

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Zakup detektora wielogazowego dla Placówki SG w Katowicach Pyrzowicach

Nowak Maciej
05.02.2018

Zakup przyrządu pozwoli na bezpieczne podejmowanie działań minersko-pirotechnicznych w strefach zagrożenia wybuchem oraz zagrażających życiu i zdrowiu człowieka w tym skażenia środowiska naturalnego. Ponadto zakup ma na celu zabezpieczenie funkcjonariuszy na wypadek wystąpienia   zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Konstrukcja urządzenia musi pozwalać na monitorowanie miejscowe i zdalne strefy działań w zakresie dolnej i górnej granicy wybuchowości, informować o zawartości gazów trujących oraz o niskim stężeniu tlenu w powietrzu. W celu zwiększenia  bezpieczeństwa w obliczu nieznanych i potencjalnie wybuchowych zagrożeń, przyrząd powinien zapewniać niezawodne ostrzeżenia przed atmosferami wybuchowymi sensorem katalitycznym Ex  o wysokiej czułości. Sensor ten nie tylko ma reagować szybko na obecność gazów wybuchowych i par łatwopalnych, lecz powinien także być odporny na działanie trucizn sensorów, takich jak związki krzemu i siarkowodoru. Ponadto zakupione urządzenie ma niezawodnie mierzyć stężenia gazów i par wybuchowych, jak również O2 i szkodliwych stężeń O3 , Cl 2 , CO, CO z kompensacją H 2, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO 2, PH 3, SO2, COCl 2 , par organicznych, odorantów i amin.

Zakup dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Warttośc zadania: 3983,97 zł

Kwota dofinansowania: 1991,98 zł

 

 

 

do góry