Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przebudowa stacji paliw na terenie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2 – dostosowanie jej do obowiązujących norm środowiskowych. - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH -

Nawigacja

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Przebudowa stacji paliw na terenie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2 – dostosowanie jej do obowiązujących norm środowiskowych.

Jarosław Hojka
08.02.2018

Przebudowa stacji paliw na terenie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2 – dostosowanie jej do obowiązujących norm środowiskowych.
 
Celem zadania jest dostosowanie istniejącej  oddziałowej stacji paliw do obowiązujących przepisów i norm środowiskowych poprzez przeprowadzenie przebudowy, w tym: wymianę dystrybutorów i podziemnych zbiorników paliwowych, budowę nowej magistrali przesyłowej i zlewowej paliwa wraz z systemem zabezpieczeń przed emisją par produktów do powietrza i odzyskiwania par produktów naftowych, montaż separatora produktów naftowych oraz wyposażenie w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych i urządzenia do sygnalizacji wycieków produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Dopełnieniem ww. zakresu prac będzie wykonanie specjalistycznej nawierzchni, wyprofilowanej w sposób umożliwiający skierowanie zanieczyszczonych ścieków deszczowych do urządzenia separującego, przebudowa wiaty nad dystrybutorami paliwa oraz zagospodarowanie terenu.
 
Efekt ekologiczny powyższego zadania to zabezpieczenie środowiska naturalnego przed emisją par produktów naftowych do powietrza oraz przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do kanalizacji deszczowej.
 
Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową Nr 17/2018/62/Nz/ap/A z dnia 20.03.2018 r.
 
Wartość zadania: 642 054,71 zł
Kwota dofinansowania: 182 979,00 zł
do góry