Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nielegalnie z Aten do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie z Aten do Polski

Mitas Łukasz
13.01.2023

11 stycznia na katowickim lotnisku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Syrii i dwie obywatelki Erytrei. Cudzoziemcy przekroczyli granicę wbrew przepisom.

Obcokrajowcy zostali zatrzymani po przylocie rejsowego samolotu z Aten (Gecja). Jeden z zatrzymanych mężczyzn przedstawił do kontroli jak się później okazało podrobione dokumenty w postaci greckiego dokumentu podróży oraz greckiej karty pobytu. W trakcie dalszych czynności u cudzoziemca ujawniono również podrobiony na wzór oryginału włoski dowód osobisty. Natomiast drugi obcokrajowiec nie przedstawił do kontroli  żadnych dokumentów  stwierdzających jego tożsamość oraz obywatelstwo. W trakcie dalszych czynności ujawniono u mężczyzny podrobiony polski paszport. Mężczyzna w Grecji wykorzystał ten paszport wraz z biletem, aby przedostać się na pokład samolotu. Ustalono również dane osobowe zatrzymanych. Okazało się, że są Syryjczykami.

Pierwszy obywatel Syrii usłyszał zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu podstępu i posłużenia się jako autentycznymi podrobionymi dokumentami, spersonalizowanymi na inne dane osobowe oraz czynienia przygotowań do posłużenia się jako autentycznym, podrobionym na wzór oryginału dokumentem w postaci włoskiego dowodu osobistego. Drugiemu Syryjczykowi przedstawiono zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy RP przy użyciu podstępu polegającego na wykorzystaniu podrobionego na wzór oryginału polskiego paszportu w celu przedostania się na pokład samolotu, po uprzednim okazaniu pracownikom linii lotniczych podrobionego dokumentu.

Ponadto wszczęte zostały postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej obywateli Syrii do powrotu.

Z kolei zatrzymane kobiety przedstawiły do kontroli dokumenty stwierdzające tożsamość innej osoby. Jedna z cudzoziemek posłużyła się paszportem holenderskim, druga natomiast greckim dokumentem podróży oraz grecką kartą pobytu. Funkcjonariusze w trakcie czynności służbowych ustalili, że kobiety to obywatelki Erytrei, a celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej.

Cudzoziemkom został postawiony zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu podstępu i posłużenia się dokumentem spersonalizowanym na inne dane osobowe.

Wobec obywatelek Erytrei wszczęte zostały postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących do powrotu oraz skierowano wniosek do sądu o umieszczenie ich w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry