Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zmiany na stanowiskach Komendanta i Zastępcy Komendanta w Placówkach SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany na stanowiskach Komendanta i Zastępcy Komendanta w Placówkach SG

Mitas Łukasz
11.01.2023

W Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczysta zmiana na stanowisku Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach oraz Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu i Bielsku - Białej.

9 stycznia w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach, podczas uroczystej zbiórki, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek w obecności swojego Zastępcy płk. SG Adama Kurka, zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej  wprowadził na stanowisko nowego Komendanta Placówki. Obowiązki Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach z dniem 6 stycznia zostały powierzone mjr. SG Łukaszowi Dziadkowcowi.

Pełniący do tej pory funkcję komendanta tejże placówki mjr SG Radosław Stryjski został przeniesiony do wykonywania dalszych obowiązków w komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mjr SG Łukasz Dziadkowiec służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 2000 roku w Śląskim Oddziale Straży Granicznej, gdzie przez siedem lata realizował zadania służbowe w Plutonie Odwodowym – Specjalnym, a następnie w Wydziale Granicznym. Od maja 2009 roku związany z Wydziałem Operacyjno – Śledczym, gdzie zajmował szereg stanowisk, w tym w latach 2018 – 2021 piastował stanowisko Zastępcy Naczelnika tego wydziału. Następnie od marca 2021 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, a od listopada 2022 roku został Zastępcą Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu.

Z dniem 9 stycznia obowiązki Zastępcy Komendanta PSG w Sosnowcu powierzono mjr. SG Jarosławowi Olewińskiemu, który do tej pory piastował stanowisko Zastępcy Komendanta PSG w Bielsku-Białej.

Pochodzący z Sosnowca mjr SG Jarosław Olewiński w ciągu 33 lat służby w formacjach granicznych przeszedł różne szczeble kariery zawodowej. W latach 1994 – 2008 zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Strażnicy w Jaworzynce oraz Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustroniu. Następnie w latach 2008 – 2020 zajmował kierownicze stanowiska w pionie operacyjno – śledczym w tym od 2017 roku Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno – Śledczego. Ostatnie 2,5 roku był Zastępcą Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej.

Obowiązki Zastępcy Komendanta PSG w Bielsku – Białej z dniem 5 stycznia powierzono również mjr. SG Piotrowi Brasse, dotychczasowemu  kierownikowi Grupy Operacyjno – Śledczej w tej placówce.

Mjr SG Piotr Brasse służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 2001 roku w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, w Granicznej Placówce Kontrolnej w Korbielowie. Od początku kariery zawodowej związany był z pionem operacyjno – śledczym, gdzie zajmował różne stanowiska. W 2013 roku objął stanowisko kierownika Grupy Operacyjno – Śledczej w Żywcu, a od 2014 roku w Placówce Straży Granicznej w Bielsku – Białej.

do góry