Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Syryjczyk posługujący się portugalskim dokumentem zatrzymany na lotnisku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Syryjczyk posługujący się portugalskim dokumentem zatrzymany na lotnisku

Mitas Łukasz
10.01.2023

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Syrii, który posługiwał się podrobionym na wzór oryginału portugalskim paszportem.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach zatrzymali cudzoziemca, który podawał się za obywatela Portugalii. Mężczyzna przyleciał do Polski z Aten (Grecja) i w trakcie legitymowania okazał portugalski paszport. Po krótkiej rozmowie z obcokrajowcem funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mężczyzna może nie być tym za kogo się podaje. Dokument, którym się posługiwał odbiegał od oryginału. Podczas przeprowadzonej analizy portugalskiego paszportu okazało się, że jest on podrobiony. W trakcie przesłuchania cudzoziemiec podał swoje prawdziwe dane osobowe i obywatelstwo. Okazało się, że jest on Syryjczykiem. Celem jego podróży były Niemcy, a podrobiony portugalski paszport kupił w Grecji od nieznanej osoby za 3200 euro.

W związku z popełnieniem przestępstwa mężczyźnie został postawiony zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu podstępu i posłużenia się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem paszportowym, spersonalizowanym na inne dane osobowe. Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu.

do góry