Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 7 cudzoziemców nie wjechało do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

7 cudzoziemców nie wjechało do Polski

Jesionowska Katarzyna
15.01.2022

Podczas ostatnich kilku dni na katowickim lotnisku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu do naszego kraju 5 obywatelom Gruzji i 2 obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy chcieli wykorzystać ułatwienia krajowe do dalszej nielegalnej migracji.

5 Gruzinów chciało przekroczyć granicę państwową w lotniczym przejściu granicznym w Katowicach – Pyrzowicach deklarując chęć podjęcia pracy w Polsce. W trakcie kontroli granicznej cudzoziemcy nie potrafili wskazać miejsca wykonywania pracy oraz podmiotu, dla którego mieli świadczyć tę pracę. W związku z tym, iż cudzoziemcy nie posiadali odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu, Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach wydał wszystkim decyzje o odmowie wjazdu do Polski.

Decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP wydano również dwóm obywatelom Ukrainy. Wobec jednego z nich obowiązywał wpis systemowy jako osoby niepożądanej na terytorium Polski, z kolei drugi Ukrainiec wykorzystał dopuszczalny 90-dniowy okres swojego pobytu w ruchu bezwizowym, na podstawie posiadanego paszportu biometrycznego.

do góry