Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Podszywały się pod inne osoby - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podszywały się pod inne osoby

Jesionowska Katarzyna
18.01.2022

16 stycznia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach zatrzymali dwie kobiety, które w czasie kontroli posłużyły się bułgarskim dowodem osobistym oraz fińskim dokumentem podróży według Konwencji Genewskiej (wydawanym uchodźcom). Przedstawione dokumenty były autentyczne, ale w rzeczywistości należały do innych osób.

Do zatrzymania cudzoziemek doszło na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, po przylocie rejsowego samolotu z Aten (Grecja). Jedna z kobiet okazała do kontroli bułgarski dowód osobisty. Druga pasażerka tego lotu w trakcie prowadzonej kontroli przedłożyła fiński dokument podróży według Konwencji Genewskiej (wydawany uchodźcom) wraz z kartą pobytu. Po krótkiej rozmowie z cudzoziemkami funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kobiety mogą nie być osobami za które się podają. W trakcie czynności sprawdzających okazało się, że bułgarski dokument tożsamości widnieje w bazach danych jako utracony. Podczas przesłuchania prowadzonego w obecności tłumacza zatrzymane cudzoziemki podały swoje prawdziwe dane osobowe i obywatelstwo. Okazało się, że są to obywatelki Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz Erytrei. Obie usłyszały zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Kobiety przyznały się do stawianych im zarzutów, złożyły wyjaśnienia i poddały się dobrowolnie karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku. Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących je do powrotu.

do góry