Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 5 Afgańczyków ukrytych w pojeździe ciężarowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

5 Afgańczyków ukrytych w pojeździe ciężarowym

Szymon Mościcki
02.11.2021

Obywatele Afganistanu wnioskowali o ochronę międzynarodową w Rumunii, jednakże docelowo chcieli dotrzeć do krajów Europy Zachodniej.

28 października funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żywcu informację o cudzoziemcach, którzy mogą być ukryci w naczepie samochodu ciężarowego. Kierowca ciężarówki zaniepokojony hałasem dobiegającym z naczepy zatrzymał się na parkingu w Zwardoniu (powiat żywiecki) i zadzwonił pod alarmowy numer 112. Kierowca tira, obywatel Ukrainy, nie był świadomy, że wraz z nim podróżują cudzoziemcy. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej odkryli, że wśród przewożonego ładunku ukrywa się 5 mężczyzn. Ujawnieni cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów, deklarowali, że pochodzą z Afganistanu. Wszyscy zostali zatrzymani w związku z brakiem dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza języka dla nich zrozumiałego funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili ich afgańskie obywatelstwo oraz dane osobowe. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Wobec cudzoziemców przeprowadzono testy na obecność koronawirusa, które wyszły negatywnie. Ponadto w związku z młodym wyglądem migrantów, zostali oni poddani badaniu lekarskiemu w celu ustalenia wieku. Badanie wykazało, iż wśród zatrzymanych znajduje się dwóch niepełnoletnich.

Wszystkim Afgańczykom przedstawiono zarzut z art. 264 § 2 kodeksu karnego tj. przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przy użyciu podstępu. Cudzoziemcy przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Następnie trzech pełnoletnich mężczyzn dobrowolnie poddało się karze pozbawienia wolności na sześć miesięcy, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat. W stosunku do nieletnich sprawa została przekazana do właściwego miejscowo sądu rodzinnego.

Decyzją Sądu Rejonowego w Żywcu małoletni obywatele Afganistanu zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie, natomiast pełnoletni Afgańczycy zostali umieszczeni w Areszcie dla Cudzoziemców w Przemyślu.

W związku z tym, że złożyli oni na terytorium Rumunii wnioski o ochronę międzynarodową, funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej prowadzą czynności zmierzające do przekazania wszystkich cudzoziemców do tego kraju w ramach tzw. procedury dublińskiej.

Jest to kolejny przypadek świadczący o utrzymującej się presji migracyjnej z kierunku zachodniobałkańskiego, w tym z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych i ich przestrzeni zamkniętych. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku podejmowali działania w 20 podobnych zdarzeniach. W ich wyniku ujawniono 77 cudzoziemców z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego. Dominujące nacje to Afganistan, Maroko, Bangladesz, Pakistan, Etiopia.

 

 

  • 20211102-2-1
    20211102-2-1
  • 20211102-2-2
    20211102-2-2
  • 20211102-2-3
    20211102-2-3
do góry