Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dwie Kongijki i Syryjczyk podszywali się pod Francuzów i Belgijkę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwie Kongijki i Syryjczyk podszywali się pod Francuzów i Belgijkę

Jesionowska Katarzyna
02.11.2021

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali troje cudzoziemców, którzy w trakcie legitymowania posłużyli się dokumentami stwierdzającymi tożsamość innych osób.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło 29 października na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, po przylocie rejsowego samolotu z Aten (Grecja). Jedna z kobiet oraz mężczyzna okazali do kontroli francuskie dowody osobiste. Druga kobieta, w trakcie kontroli posłużyła się belgijskim dowodem tożsamości. Wszystkie dokumenty były autentyczne, jednak okazało się, że nie należały do okazicieli. Dokument przedstawiony przez mężczyznę widniał w bazach danych jako utracony. W toku czynności służbowych ustalono, iż posłużył się nim 25-letni obywatel Syrii. Kobiety deklarowały obywatelstwo Demokratycznej Republiki Konga. Wszystkie osoby usłyszały zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przy użyciu podstępu oraz posłużenia się w czasie kontroli dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Dodatkowo Syryjczykowi, który posiadał w bagażu sfałszowany rumuński dowód osobisty, przedstawiono zarzut czynienia przygotowań do posłużenia się na terenie Unii Europejskiej jako autentycznym, podrobionym dokumentem. Trójka cudzoziemców przyznała się do stawianych im zarzutów i poddała się dobrowolnie karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku. Nałożono na nich również mandaty karne w wysokości od 300 do 500 złotych. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Ponadto, na podstawie decyzji sądu, Kongijki zostały umieszczone w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

  • 20211102-1-1
    20211102-1-1
do góry