Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nadanie imienia Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadanie imienia Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej

Jesionowska Katarzyna

1 września w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość z okazji nadania imienia 3. Pułku Strzelców Podhalańskich Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Uroczystość odbyła się w Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych: Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Przewodniczącego Rady Miasta Bielska-Białej, burmistrzów miast Żywiec, Cieszyn, Ustroń, Skoczów oraz Czechowice-Dziedzice, Starosty Powiatu Cieszyńskiego, a także wójtów gmin Heżlach, Chybie oraz Rajcza.

W obchodach uczestniczył również Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek oraz jego zastępca płk SG Marek Koch,  funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, duchowieństwo oraz zgromadzeni goście. Obecny był także poczet sztandarowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich z siedzibą w Milówce.

Ceremonia rozpoczęła się od uroczystego apelu po którym odczytano Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania imienia Placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej z nowo nadanym imieniem placówki - 3. Pułku Strzelców Podhalańskich.

Podczas uroczystości Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek odczytał list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi.

Następnie wręczył „Medale Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Medalem odznaczeni zostali: dr Janusz Michałek -  Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jakub Chowaniec - członek projektu ,,Ocalić od zniszczenia 3. Pułk Strzelców Podhalańskich”, ppłk rez. SG Zenon Woźniak - emerytowany Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, ppłk rez. SG Czesław Konieczny - emerytowany Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej.

Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas oraz kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artur Suska poświęcili tablicę i odmówili okolicznościową modlitwę.

Uroczystość uświetniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Pamięć Pułku Strzelców Podhalańskich jest żywo pielęgnowana przez Straż Graniczną. Należy wspomnieć, że Karpacki Oddział Straży Granicznej nosi imię 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, natomiast imię 2. Pułku Strzelców Podhalańskich nosi Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy (Podlaski Oddział Straży Granicznej).

3. Pułk Strzelców Podhalańskich wywodził się z ziemi włoskiej, przewieziony do Francji wszedł w skład „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera. Następnie nosił on numer 14 Pułku Strzelców Polskich, a po powrocie do kraju 151 Pułku Strzelców Kresowych.

Na bazie jednostek armii gen. Hallera pułki podhalańskie zorganizowane zostały najpierw w Brygadę, a następnie w Dywizję Górską, która w roku 1920 otrzymała nazwę Pułku Strzelców Podhalańskich. Bohaterscy górale gen. bryg. Andrzeja Galicy odważnie i zacięcie brali udział w obronie Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.

3. Pułk Strzelców Podhalańskich szczególnie odznaczał się podczas zwycięskiej bitwy nad Niemnem w dniach 20 – 28 września 1920 roku. W jego szeregi werbowana była ludność zamieszkująca górskie tereny Rzeczypospolitej Polskiej. Od 10 marca 1920 roku do wybuchu wojny w 1939 roku pełnił m.in. służbę ochrony granicy państwowej w rejonie Bielska i Białej. W okresie międzywojennym pułk podlegał bezpośrednio 21. Dywizji Piechoty Górskiej. Był obecny w życiu mieszkańców regionu, uczestnicząc we wszelkich polskich uroczystościach wychowawczych, patriotycznych i religijnych. Ponadto zapewniał mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

W tym szczególnym dniu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonariuszy, które odebrał płk SG Adam Jopek.

7 września rozpoczną oni szkolenie podstawowe w jednym z Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej, a po jego zakończeniu zasilą szeregi Placówek Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej oraz Katowicach-Pyrzowicach.

do góry