Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Po raz pierwszy uczniowie dwóch śląskich szkół średnich rozpoczną kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Po raz pierwszy uczniowie dwóch śląskich szkół średnich rozpoczną kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej

Jesionowska Katarzyna
02.09.2020

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 to dzień w którym po raz pierwszy uczniowie szkół średnich w Tarnowskich Górach oraz Raciborzu rozpoczną kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej.

24 lutego tego roku z inicjatywy ŚlOSG podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, a 7 kwietnia również pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na mocy porozumień od 1 września w tych szkołach będzie realizowany program nauczania opracowany przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach przedmiotu uzupełniającego Ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Podpisane porozumienia mają na celu wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym. Nabyta w toku edukacji wiedza i umiejętności stanowić będą solidną podstawę dla kandydatów w trakcie procesu rekrutacji do służby w Straży Granicznej. Prowadzącym zajęcia w szkole w Tarnowskich Górach będzie mjr SG Przemysław Starczewski, który wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w tejże szkole. Natomiast w otwarciu nowego roku szkolnego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wzięli udział ppłk Bartosz Deron oraz st. chor. szt. SG Krzysztof Nowak. Ten ostatni będzie kształcił młodzież z zakresu wiedzy o Straży Granicznej.

do góry