Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 10 cudzoziemców naruszyło przepisy pobytowe w Polsce, a jeden nie spełnił warunków na wjazd - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 cudzoziemców naruszyło przepisy pobytowe w Polsce, a jeden nie spełnił warunków na wjazd

Jesionowska Katarzyna
31.07.2020

Podczas minionych kilku dni w terytorialnym zasięgu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymano 4 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Korei Południowej, 2 obywateli Gruzji, Azerbejdżanina oraz Marokańczyka, a także odmówiono wjazdu 1 obywatelowi Korei Południowej.

29 lipca funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie wpuścili do Polski jednego obywatela Korei Południowej a dwóch innych obywateli tego kraju zobowiązali do powrotu. Pierwszy z mieszkańców Korei Południowej przyleciał na katowickie lotnisko lotem z Kijowa (Ukraina). Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach wydał mu decyzję o odmowie wjazdu, ponieważ uznano, iż jego wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dwóch pozostałych Koreańczyków zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu. Okazało się, iż mężczyźni wykonywali pracę w jednej z firm w powiecie opolskim bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. W związku z tym wydano im decyzje na mocy których muszą opuścić terytorium Polski.

Funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej oraz Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali w minionych dniach czworo obywateli Ukrainy. Mężczyzna i kobieta kontrolowani na odcinku autostrady A1 w Gorzyczkach posiadali w swoich paszportach polskie wizy z prawem do pracy. Jednak zamiast pracować u polskiego pracodawcy cudzoziemcy udali się do Czech. W związku z tym ich cel i warunki pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były niezgodne z deklarowanymi. Ich wizy zostały cofnięte oraz unieważnione. Cudzoziemcom wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Kolejny obywatel Ukrainy kontrolowany pod kątem legalności pobytu w Tychach okazał się osobą niepożądaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ukrainiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Z kolei zatrzymany w Wojkowicach (powiat będziński) mężczyzna narodowości ukraińskiej nie opuścił terytorium obszaru Schengen po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Tego samego naruszenia przepisów pobytowych dopuściło się również dwóch obywateli Gruzji zatrzymanych w Żorach oraz na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach. Mężczyźni przebywali w Polsce odpowiednio o 516 i 399 dni za długo.

Bez ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego przebywali w Polsce obywatel Azerbejdżanu oraz Maroka. Obydwaj bezskutecznie ubiegali się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

 

do góry