Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Gruzin i Albańczycy nie zostali wpuszczeni do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Gruzin i Albańczycy nie zostali wpuszczeni do Polski

Jesionowska Katarzyna
27.07.2020

26 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8 cudzoziemcom.

Siedmioro Albańczyków, którzy w niedzielę stawili się do odprawy granicznej po przylocie samolotu z Tirany zadeklarowało wjazd turystyczny do Polski. Sześcioro z nich nie przedstawiło dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu. Natomiast jedna z kobiet widniała w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba której należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen. Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach wydał wszystkim cudzoziemcom decyzje o odmowie wjazdu.

Tego samego dnia decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał również 24-letni Gruzin, który przyleciał z Kijowa (Ukraina). On również nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu. Nie posiadał także wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia. Ponadto uznano, iż jego wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Wszyscy cudzoziemcy wrócą do domu lub państwa z którego przylecieli najbliższymi lotami powrotnymi.    

do góry