Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej PSG w Rudzie Śląskiej -

Nawigacja

PSG w Rudzie Śląskiej

PSG w Rudzie Śląskiej

Autor:
12.01.2018

 

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej
ul. Główna 11a, 41-711 Ruda Śląska
tel.: (32) 342 73 00, fax: (32) 342 73 05
e-mail: sdo.ruda@strazgraniczna.pl

Komendant w Rudzie Śląskiej
ppłk SG Jarosław Szymanek

    

 

Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej została utworzona 15 maja 2010 roku w efekcie kolejnego etapu zmian organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej związanych z przystosowaniem do sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań w warunkach Schengen. Placówka jest usytuowana niemal w centrum aglomeracji śląskiej, regionu szczególnie zagrożonego nielegalną migracją, przestępczością z udziałem cudzoziemców i przestępczością transgraniczną, których rozpoznawanie i zwalczanie jest obecnie priorytetowym zadaniem Straży Granicznej realizowanym w głębi terytorium Polski. Istotnym elementem mającym wpływ na efektywność działań jest usytuowanie placówki w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, w tym o charakterze międzynarodowym, przebiegających przez teren Śląska.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej obejmuje: miasta:

 • Chorzów,
 • Gliwice,
 • Jaworzno,
 • Katowice,
 • Mysłowice,
 • Ruda Śląska,
 • Rybnik,
 • Świętochłowice,
 • Zabrze,

oraz 5 powiatów:

 • gliwicki,
 • mikołowski,
 • raciborski,
 • rybnicki,
 • wodzisławski,

 

 • Zasięg terytorialny PSG w Rudzie Śląskiej
  Zasięg terytorialny PSG w Rudzie Śląskiej
do góry