Śląsko-Małopolski OSG

Ponad 150 kilogramów nielegalnego tytoniu

DSC_029517 kwietnia, podczas prowadzenia czynności służbowych na terenie Gliwic, funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 151,5 kilograma tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz 266 sztuk papierosów. Nielegalny tytoń i papierosy zostały ujawnione w trakcie przeszukań pomieszczeń gospodarczych na prywatnych posesjach w Gliwicach.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

3 cudzoziemców naruszyło przepisy

115 kwietnia, podczas kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia, funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 3 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy.

W Gliwicach, w trakcie kontroli legalności pobytu, zatrzymano obywatela Ukrainy, który nie posiadał dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. W związku z naruszeniem przepisów ustawy o cudzoziemcach Straż Graniczna wystąpi do wojewody z wnioskiem o wydalenie Ukraińca z terytorium Polski.

Kolejnego cudzoziemca – obywatelkę Ukrainy, zatrzymano w Woli Rzędzińskiej (powiat tarnowski) podczas kontroli dokonywanej w pociągu relacji Szczecin – Przemyśl.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

8 cudzoziemców otrzymało decyzje nakazujące opuszczenie Polski

1W ciągu 4 dni, podczas kontroli legalności pobytu, funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 cudzoziemców. Kontrole były prowadzone na szlakach komunikacyjnych województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W Cieszynie, Żernicy i Pogórskiej Woli zatrzymano pięciu obywateli Ukrainy. Kolejnych trzech cudzoziemców – obywateli Mołdawii, zatrzymano w Przysieczy.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Kolejne papierosy i tytoń bez polskiej akcyzy

211 i 12 kwietnia funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 68000 sztuk papierosów oraz 0,5 kilograma tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Na terenie województwa opolskiego, podczas prowadzenia kontroli na szlakach komunikacyjnych, ujawniono 63720 sztuk papierosów. Towar znajdował się samochodzie osobowym.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Szkolenie „ Realizacja zadań Straży Granicznej i pomoc w dobrowolnych powrotach”

2W dniach 9 – 11 kwietnia Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej organizował w Chorzowie szkolenie pt: „Realizacja zadań Straży Granicznej i pomoc cudzoziemcom w dobrowolnych powrotach”. Celem szkolenia było przede wszystkim omówienie zadań wynikających z nowej ustawy o cudzoziemcach.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Podrobiony towar za ponad 6 milionów złotych

29 kwietnia na terenie Jaworzna ujawniono i zabezpieczono towar z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej we współdziałaniu z Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Urzędem Kontroli Skarbowej, Państwową Inspekcją Handlową i Izbą Celną dokonali przeszukania stoisk Chińskiego Centrum Handlu Hurtowego oraz nielegalnego magazynu na terenie Jaworzna w poszukiwaniu towarów podrabianych oraz pod kątem nielegalnej migracji. W wyniku przeszukania zabezpieczono około 200 tysięcy różnych wyrobów przeznaczonych na handel, opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi firm w postaci między innymi: zabawek, artykułów szkolnych, odzieży, torebek, pościeli, ręczników i galanterii.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Spotkanie ze studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego

1Na lotnisku w Krakowie – Balicach odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ze studentami Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas wizyty funkcjonariusze omówili rolę i zadania Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa, strukturę i zadania formacji oraz zasady rekrutacji i szkoleń w SG.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Przechwycony transport

1Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej przechwycili transport papierosów przemyconych do Polski zza wschodniej granicy. Do zatrzymania nielegalnych wyrobów tytoniowych doszło 5 kwietnia, w godzinach nocnych, na terenie miejscowości Pogórska Wola w powiecie tarnowskim.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Porozumienie z Policją

17 kwietnia Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej podpisał porozumienie pomiędzy Strażą Graniczną i Policją. W dniu dzisiejszym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie ppłk SG Waldemar Hołodniuk – Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podpisali porozumienie dotyczące zasad współdziałania. Porozumienie, które określa zakres współpracy pomiędzy Strażą Graniczną i Policją obejmuje miedzy innymi zwalczanie i zapobieganie przestępczości, ochronę granicy państwowej, ochronę prewencyjną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej na IV Powiatowych Manewrach Ratowniczych w Chrzanowie

1Czterech funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach 29 marca uczestniczyło  w IV Powiatowych Manewrach Ratowniczych im. st. ogn. Stefana Skrzydlewskiego w Chrzanowie. W przedsięwzięciu wzięły również udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 20 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu chrzanowskiego, 3 patrole Policji, Pogotowie Gazowe, Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Dyrektor oraz Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »