Śląsko-Małopolski OSG
Mężczyzna podejrzany o pobicie policjanta zatrzymany na lotnisku Mężczyzna podejrzany o pobicie policjanta zatrzymany na lotnisku 24 listopada funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach Polaka podejrzewanego o pobicie policjanta. Polsko – słowackie spotkanie w Barwinku Polsko – słowackie spotkanie w Barwinku W dniu 21 listopada, na terenie byłego przejścia granicznego Barwinek – Vyšny Komarnik, odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Dyrekcji Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców w Preszowie Spotkanie robocze Straży Granicznej i Policji Czeskiej Spotkanie robocze Straży Granicznej i Policji Czeskiej 20 listopada we Wspólnej Placówce Chotĕbuz odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Dyrekcji Policji Republiki Czeskiej województwa Morawsko - Śląskiego i Ołomunieckiego. Bułgarzy handlujący wbrew przepisom i Ukraińcy zobowiązani do powrotu Bułgarzy handlujący wbrew przepisom i Ukraińcy zobowiązani do powrotu Kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia 4 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy. 9 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy 9 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy 19 listopada funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie ujawnili 9 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalna praca, haszysz na lotnisku i 4 decyzje o zobowiązaniu do powrotu Nielegalna praca, haszysz na lotnisku i 4 decyzje o zobowiązaniu do powrotu 7 ujawnionych cudzoziemców naruszających obowiązujące w Polsce przepisy, to efekt działań funkcjonariuszy Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich trzech dni.

Mężczyzna podejrzany o pobicie policjanta zatrzymany na lotnisku

124 listopada funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach Polaka podejrzewanego o pobicie policjanta.

Mężczyzna 21 listopada dopuścił się popełnienia przestępstwa związanego z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji będącego na służbie. 24 listopada, poszukiwany Polak, stawił się do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z RP.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Polsko – słowackie spotkanie w Barwinku

PL-SKW dniu 21 listopada, na terenie byłego przejścia granicznego Barwinek – Vyšny Komarnik, odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Dyrekcji Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców w Preszowie

Na spotkaniu stronę słowacką reprezentował plk. Mgr. Vladimir Gladič Dyrektor Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców oraz Naczelnik Wydziału Granicznego i do Spraw Cudzoziemców mjr. Mgr. Marek Šafar.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Spotkanie robocze Straży Granicznej i Policji Czeskiej

1a20 listopada we Wspólnej Placówce Chotĕbuz odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Dyrekcji Policji Republiki Czeskiej województwa Morawsko – Śląskiego i Ołomunieckiego.

Straż Graniczną reprezentowali funkcjonariusze Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej ŚMOSG a Policję Czeską funkcjonariusze Wydziałów ds. Cudzoziemców województw Morawsko – Śląskiego i Ołomunieckiego.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Bułgarzy handlujący wbrew przepisom i Ukraińcy zobowiązani do powrotu

0Kontrole przeprowadzone przez funkcjonariuszy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły do ujawnienia 4 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy.

 Kontrola legalności pobytu przeprowadzona w Cieszynie doprowadziła do zatrzymania dwojga obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy podróżowali rejsowym autokarem z Czech na Ukrainę. Zatrzymana kobieta posiadała wizę, którą wykorzystywała niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast mężczyzna nie posiadał żadnych dokumentów pobytowych.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

9 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy

119 listopada funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie ujawnili 9 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wykonywania czynności służbowych, na placu targowym w Tarnowie, ujawnili u obywatelki Ukrainy 9000 sztuk papierosów, które nie posiadały polskich znaków akcyzy skarbowej. Wartość towaru to ponad 5300 złotych. Nielegalne papierosy zostaną przekazane do Urzędu Celnego w Nowym Sączu.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Nielegalna praca, haszysz na lotnisku i 4 decyzje o zobowiązaniu do powrotu

17 ujawnionych cudzoziemców naruszających obowiązujące w Polsce przepisy, to efekt działań funkcjonariuszy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich trzech dni.

W wyniku przeprowadzonej w Bielsku – Białej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców zatrzymano dwóch Ukraińców. Mężczyźni pracowali na terytorium RP nie posiadając dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy. W związku z powyższym wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Porozumienie ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA18 listopada Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej podpisał porozumienie pomiędzy Strażą Graniczną i Strażą Pożarną.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach płk SG Jacek Gartman – Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz nadbryg. Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie o współdziałaniu i wzajemnej współpracy.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach na szkoleniu dla tłumaczy przysięgłych

115 listopada funkcjonariusze PSG w Krakowie – Balicach przeprowadzili szkolenie z zakresu budowy, badania autentyczności i fałszerstw dokumentów podróży dla tłumaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

Szkolenie odbyło się w ramach XVII Krakowskiego Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, którego głównym tematem była „Praca tłumacza w konfrontacji ze współczesnymi formami dokumentów źródłowych”. Funkcjonariusze Straży Granicznej omówili typowe fałszerstwa dokumentów, przedstawili podstawową terminologię używaną w zakresie techniki kryminalistycznej, wyjaśnili różnice między przerobieniem i podrobieniem dokumentu podróży oraz zapoznali uczestników szkolenia z procesem produkcji dokumentów i rodzajami stosowanych zabezpieczeń.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Kolejni zatrzymani Syryjczycy

114 listopada funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski.

 Do zatrzymania cudzoziemców doszło podczas kontroli legalności pobytu prowadzonych w Mszanie Dolnej i Węglówce. Kontrole dokonywane były we współdziałaniu z Policją i Karpackim Ośrodkiem Wsparcie Straży Granicznej. Funkcjonariusze, wykonując rutynowe czynności służbowe, zatrzymali do kontroli dwa samochody osobowe, którymi łącznie podróżowało ośmiu Syryjczyków.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Odznaczenia i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości

114 listopada funkcjonariusze i pracownicy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży granicznej wzięli udział w uroczystym apelu z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas apelu, który odbył się w Raciborskim Centrum Kultury, wręczone zostały odznaczenia resortowe, wyróżnienia oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Minister Obrony Narodowej nadał Komendantowi Śląsko – Małopolskiemu Oddziału Straży Granicznej płk. SG Jackowi Gartmanowi Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »