Śląsko-Małopolski OSG

Zatrzymano grupę bezpaństwowców

1Funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 bezpaństwowców nielegalnie przebywających w Polsce

 Do zatrzymania cudzoziemców doszło podczas kontroli drogowej prowadzonej w Sosnowcu. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli dwa samochody osobowe, którymi podróżowało dwóch Polaków i siedem osób nie posiadających obywatelstwa żadnego kraju. Po przeprowadzeniu dalszych czynności służbowych okazało się, że cudzoziemcy nie dysponowali dokumentami pobytowych uprawniającymi ich do pobytu na terytorium RP.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Polsko – czeskie spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego

12W dniu 22 października, w siedzibie Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się w spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego.

 Na spotkaniu stronę czeską reprezentował plk. Mgr. Daniel Bajgar – Pełnomocnik Graniczny RC województwa Morawskośląskiego oraz plk. Mgr. Petr Kubját – Pełnomocnik Graniczny RC województwa Ołomunieckiego. Ze strony Śląsko-Małopolskiego Oddziału oprócz Komendanta płk. SG Jacka Gartmana, w spotkaniu uczestniczył jego zastępca mjr SG Dariusz Bukowski oraz naczelnicy wydziałów: Granicznego, do Spraw Cudzoziemców oraz Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Nielegalna praca, wyłudzone wizy i 6 decyzji zobowiązujących do powrotu

x8 cudzoziemców naruszających obowiązujące w Polsce przepisy, to efekt działań funkcjonariuszy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich dwóch dni.

 W wyniku przeprowadzonej w Krakowie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców zatrzymano trzech obywateli Ukrainy. Mężczyźni pracowali na terytorium RP nie posiadając dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy. W związku z powyższym wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Medal Pamiątkowy 95-lecia Inspekcji Pracy dla Komendanta Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej

215 października w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala związana z obchodami 95-lecia Inspekcji Pracy w Polsce.

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, służb mundurowych, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy i organizacji pracodawców.
Gościem honorowym była Małgorzata Kwiatkowska – zastępca Głównego Inspektora Pracy, która wraz z okręgowym Inspektorem Pracy Beatą Marynowską wręczała partnerom społecznym Inspekcji Pracy medale pamiątkowe.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Polsko – czeska grupa dzieci z wizytą w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej

1Uczniowie ze szkół podstawowych z Kobyli i czeskiego Komarova odwiedzili Śląsko-Małopolski Oddział SG

Wizyta w Raciborzu jest częścią projektu współpracy transgranicznej pt. „112 bezpieczeństwo bez granic”. Obie szkoły, z Czech i Polski, realizują ten projekt w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Odwiedziny w ŚMOSG były okazją do przybliżenia dzieciom służby w Straży Granicznej, zapoznania ich z historią formacji i omówienia przepisów związanych z przekraczaniem granic.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

11 cudzoziemców naruszyło przepisy

01W miniony weekend funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 11 cudzoziemców naruszających przepisy.

Sześciu cudzoziemców zatrzymanych zostało w trakcie kontroli legalności pobytu, prowadzonych na terenie województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W Prószkowie, Przysieczy, Jasienicy, Woli Rzędzińskiej i Pyrzowicach zatrzymano czterech obywateli Ukrainy, obywatela Libii i Gruzji. Czworo z kontrolowanych cudzoziemców wykorzystywało swoje wizy niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast dwóch pozostałych przeterminowało swój pobyt na terytorium RP.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

II Zawody Taktyczno – Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań

1W dniach 15-16 października w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu odbyły się II Zawody Taktyczno – Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań Oddziałów Straży Granicznej

Startujący w zawodach funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Kraków – Balice zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej (udział brało 21 zawodników), natomiast w klasyfikacji drużynowej zespół z PSG Kraków-Balice zajął IV miejsce.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Kontrola na targowisku w Grodkowie

7W dniu wczorajszym Straż Graniczna, wspólnie z Urzędem Celnym, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Policją, przeprowadziła kontrolę legalności prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na targowisku w Grodkowie.

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono sześciu cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy. Wśród ujawnionych osób było trzech Bułgarów, dwóch Słowaków i obywatel Rumunii. Prowadzący handel obywatele Bułgarii i Rumunii nie dopełnili istniejącego na terytorium RP obowiązku wpisania swej działalności do ewidencji, a tym samym nie ponosili żadnych obciążeń finansowych wynikających z prowadzenia tej działalności.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Uroczystości upamiętniające 800-lecie śmierci Księcia Mieszka IV Laskonogiego

116 października w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca 800-lecie śmierci Księcia Mieszka IV Laskonogiego, władcy raciborskiego i krakowskiego.

Na uroczystościach Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej reprezentował Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Marek Głuszczak wraz z pocztem sztandarowym. We mszy, sprawowanej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza, wzięli również udział m.in. Starosta Raciborski Adam Hajduk, poseł Henryk Siedlaczek, raciborscy komendanci Policji i Straży Pożarnej oraz władze samorządowe i organizacje społeczne z Raciborza i okolic.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »

Polacy poszukiwani listami gończymi, nielegalna praca i unieważnione wizy

114 października Straż Graniczna zatrzymała 3 cudzoziemców i 2 obywateli Polski.

Na lotnisku w Krakowie – Balicach do odprawy granicznej zgłosił się obywatel RP, który chciał wylecieć do Anglii. Funkcjonariusze Straży Granicznej dokonując sprawdzeń w dostępnych bazach danych ustalili, iż osoba ta poszukiwana jest przez Policję listem gończym za jazdę pod wpływem alkoholu. Także listem gończym poszukiwany był drugi Polak, który chwilę później przyleciał samolotem z Anglii. On natomiast podejrzewany był o udział w bójce. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przekazani Policji.

Czytaj ciąg dalszy artykułu »