Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zasady przekraczania po tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zasady przekraczania po tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. została przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE z Republiką Czeską, a także z Republiką Słowacką, z Republiką Federalną Niemiec i z Republiką Litewską oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Przywrócenie kontroli jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wraz z przywróceniem kontroli zmieniły się tymczasowo zasady przekraczania granicy wewnętrznej UE.Zgodnie z rozporządzeniem przekraczanie granicy wewnętrznej, po przywróceniu kontroli granicznej, jest możliwe w wyznaczonych przejściach granicznych. Ich wykaz wraz z umiejscowieniem (zasięgiem terytorialnym), rodzajem dozwolonego ruchu oraz czasem otwarcia (całodobowo) znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Na odcinku granicy z Republiką Czeską jest 120 miejsc przekraczania granicy. 61 z tych miejsc znajduje się na odcinku działania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tj. na terenie woj. śląskiego i opolskiego (lista poniżej). Są to byłe drogowe i kolejowe przejścia graniczne, przejścia małego ruchu granicznego i przejścia na szlakach turystycznych. W każdym z tych przejść należy liczyć się z możliwością dokonania kontroli przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kontrola wygląda jednak inaczej niż na granicy zewnętrznej UE. Prowadzona jest w sposób wyrywkowy - wobec wytypowanych pojazdów i osób oraz w wytypowanych przejściach granicznych. Decyzja o miejscu i czasie kontroli oraz jej zakresie, jest podejmowana przez Straż Graniczną w oparciu o analizę ryzyka, wyniki prowadzonego rozpoznania oraz informacje przekazywane przez służby innych państw. Czynności kontrolne realizowane są przez mobilne patrole Straży Granicznej wykorzystujące pojazdy służbowe wyposażone m.in. w przenośne urządzenia dostępowe do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji materiałów wybuchowych i narkotyków, urządzenia do kontroli radiometrycznej. Kontrole odbywają się w odpowiednio wydzielonych i oznakowanych miejscach, w sposób nieuciążliwy dla podróżnych, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch graniczny, a zarazem tak, aby zrealizować cele kontroli #8211; przede wszystkim przeciwdziałać wjazdowi na terytorium Polski osób mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku ujawnienia (ustalenia) takich osób, Straż Graniczna może nie zezwolić na wjazd do Polski, wydając stosowne decyzje administracyjne o odmowie wjazdu.Zgodnie z rozporządzeniem kontrola graniczna, oprócz granic lądowych, została też przywrócona tymczasowo na lotniskach stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Rozporządzenie wymienia 19 takich lotnisk, w tym Katowice-Pyrzowice. Tam kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen.Obywatele Unii Europejskiej (w tym obywatele Polski) mogą przekraczać granicę wewnętrzną na podstawie dokumentu poświadczającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast pozostali podróżni - obywatele państw trzecich są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen i Polski. Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z art. 23 kodeksu granicznego Schengen - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15.03.2006 roku ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen. Dokument ten (tytuł III, art. 28; tytuł II) reguluje zasady przekraczania granicy wewnętrznej UE i prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia (tekst kodeksu granicznego Schengen na stronie www.slaski.strazgraniczna.pl w zakładce EURO 2012).

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH NA ODCINKU DZIAŁANIA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ, KTÓRE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM SĄ WYZNACZONE DO PRZEKRACZANIA POLSKO-CZESKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ NA CZAS PRZYWRÓCENIA KONTROLI GRANICZNEJ:

[wpcol_1half id="" class="" style=""]

 • WOJ. ŚLĄSKIE:
  • Przejścia drogowe
   1. Jaworzynka
   2. Jasnowice
   3. Stożek
   4. Beskidek
   5. Leszna Górna
   6. Puńców
   7. Cieszyn- Cesky Tesin
   8. Cieszyn - Chotebuz
   9. Kaczyce Górne
   10. Marklowice Górne
   11. Gołkowice
   12. Łaziska
   13. Gorzyczki
   14. Olza
   15. Chałupki - Bohumin
   16. Nowe Chałupki - Bohumin
   17. Chałupki - Silherovice
   18. Rudyszwałd
   19. Tworków
   20. Owsiszcze
   21. Bolesław
   22. Borucin
   23. Krzanowice- Chuchelna
   24. Krzanowice - Strahovice
   25. ietraszyn
   26. Gródczanki
  • Przejścia kolejowe:
   1. Cieszyn
   2. Zebrzydowice
   3. Chałupki
  • Przejścia na szlakach turystycznych:
   1. Jaworzynka - Trójstyk
   2. Istebna
   3. Stożek - Wielki Stożek
   4. Wielka Czantoria
   5. Wielka Czantoria - Nydek
   6. Cisownica
   7. Kaczyce Dolne
   8. Jastrzębie - Ruptawa
   9. Skrbeńsko
[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id="" class="" style=""]
 • WOJ. OPOLSKIE:
  • Przejścia drogowe:
   1. Kietrz
   2. Ściborzyce Wielkie - Rohov
   3. Ściborzyce Wielkie - Hnevosice
   4. Pilszcz
   5. Wiechowice
   6. Branice
   7. Pietrowice
   8. Chomiąża
   9. Lenarcice
   10. Gadzowice
   11. Pomorzowiczki
   12. Trzebina
   13. Konradów
   14. Głuchołazy - Mikulowice
   15. Sławniowice
   16. Kałków
   17. Dziewiętlice
   18. Paczków
  • Przejścia kolejowe:
   1. Głuchołazy - Mikulovice
   2. Głuchołazy - Jindrichov ve Slezku
  • Przejścia na szlakach turystycznych:
   1. Jarnołtówek (Biskupia Kopa)
   2. Jarnołtówek (Biskupia Kopa -szczyt)
   3. Podlesie
[/wpcol_1half_end] Pełen wykaz wyznaczonych przejść granicznych na całej granicy wewnętrznej UE (120 przejść na granicy z Republiką Czeską, 58 na granicy z Republiką Słowacką, 43 z Republiką Federalną Niemiec, 5 z Republiką Litewską) znajduje się w załączniku do "Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną" opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP poz. 566 (tekst rozporządzenia wraz z załącznikiem na stronie www.slaski.strazgraniczna.pl w zakładce EURO 2012).
do góry