Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nielegalny pobyt dwóch cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalny pobyt dwóch cudzoziemców

Efektem kontroli prowadzonych 10 czerwca przez wspólne patrole Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych było ujawnienie nielegalnego pobytu w Polsce i zatrzymanie obywateli Bangladeszu i Indii. Do zatrzymania 25-letniego obywatela Bangladeszu doszło na drodze w rejonie Chałupek. Cudzoziemiec został zatrzymany po tym, jak dostał się na terytorium Polski nielegalnie, przekraczając polsko-czeską granicę bez dokumentów do tego uprawniających. Mężczyzna dopuścił się naruszenia przepisów mimo, że kilka godzin wcześniej, w trakcie prowadzonej kontroli granicznej, otrzymał od Straży Granicznej decyzję o odmowie wjazdu do Polski właśnie z powodu braku odpowiednich dokumentów. Do ujawnienia nielegalnego pobytu i zatrzymania obywatela Indii doszło natomiast na drodze w rejonie Cieszyna. 23-letni cudzoziemiec był pasażerem autobusu linii międzynarodowej relacji Włochy - Polska. Kontrola ujawniła, że mężczyzna nie posiada żadnych dokumentów, a jedynie kserokopię swojego paszportu. Tym samym, wjeżdżając do Polski, obywatel Indii dopuścił się przekroczenia polsko-czeskiej granicy wbrew przepisom. Obu zatrzymanym cudzoziemcom grozi wydalenie z terytorium Polski. Straż Graniczna wszczęła już stosowną procedurę.  
do góry