Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Funkcjonariusze złożyli kwiaty pod pomnikiem Matki Polki w Raciborzu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze złożyli kwiaty pod pomnikiem Matki Polki w Raciborzu

Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG
26.05.2023

Dzień Matki świętowany jest w ponad stu czterdziestu krajach na całym świecie. Uczcili go również funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

26 maja w Polsce, jako wyraz szacunku dla wszystkich matek obchodzone jest święto Dnia Matki. Z tej okazji funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej złożyli pod pomnikiem Matki Polki w Raciborzu wiązankę kwiatów.

Archetyp Matki Polki zakorzeniony jest w historii Polski. Powstał, gdy nasz kraj utracił niepodległość. W okresie, gdy państwo polskie było w okresie konfliktu zbrojnego, okupacji wojennej czy pod zaborami, to najczęściej kobiety musiały opiekować się walczącymi mężczyznami, a także prowadzić gospodarstwo lub interesy. W czasie komunizmu i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989), kiedy mężowie działali politycznie, kobiety nie tylko musiały łączyć pracę zawodową z licznymi obowiązkami rodzinnymi, ale także same nierzadko angażowały się w działalność opozycyjną.

Pomnik Matki Polki na placu Mostowym w Raciborzu (nazywana również ,,śląską Nike”), poświęcony jest wszystkim śląskim matkom wychowującym swoje dzieci w duchu polskiego patriotyzmu. Został zaprojektowany przez artystę plastyka Jana Borowczaka i przedstawia śmiało patrzącą i kroczącą przed siebie, wyprostowaną kobietę z dzieckiem na ręku.  Propozycja budowy pomnika pojawiła się na spotkaniu Polek w Raciborzu. W celu realizacji projektu powołano obywatelski komitet budowy pomnika. W roku 1971, podczas Apelu Powstańczego na Górze Świętej Anny został odczytany akt erekcyjny.

Początkowo pomnik miał mieć inny kształt. Kobieta, zamiast jednego, miała trzymać trójkę dzieci, symbolizujących trzy powstania śląskie i być ubrana w strój regionalny, jednakże Ministerstwo Kultury nie poparło tego pomysłu. Pomnik uroczyście odsłonięto 14 lipca 1973 roku w obecności przedstawicieli władz oraz 20 tys. zebranych Raciborzan.

Pomnik o wysokości 6,7 m składa się z 30 elementów. Przedstawia sylwetkę wyprostowanej i patrzącej przed siebie kobiety ze splecionymi nad głową rękami i dzieckiem na prawym ramieniu. Monument poświęcony jest śląskim matkom wychowanym w duchu polskiego patriotyzmu i wychowującym również w duchu polskiego patriotyzmu swoje dzieci.

do góry