Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG

Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG
25.05.2023

24 maja funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu uroczyście obchodzili 32. rocznicę powstania Straży Granicznej.

W przeddzień uroczystości w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odprawiona została msza święta w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz ich rodzin. Nabożeństwu przewodniczył Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Artur Suska. W liturgii ekumenicznie uczestniczył Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas.

Na głównej uroczystości, która odbyła się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, obecni byli: przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, szefowie współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego i opolskiego, duchowieństwa na czele z Jego Ekscelencją Biskupem Diecezji Sosnowieckiej Grzegorzem Kaszakiem, sądownictwa i prokuratury oraz kadra kierownicza ŚlOSG. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele kultury,  uczelni wyższych, emerytowani pracownicy i funkcjonariusze ŚlOSG. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, w których uczniowie kształcą się w klasach mundurowych o profilu Straży Granicznej.  W obchodach uczestniczyły również Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Obecny był także poczet flagowy Śląskiego Oddziału SG.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, który przywitał przybyłych gości. Wzorem lat ubiegłych zaprzyjaźniona grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wykonała hymn Polski w języku migowym. Następnie Komendant wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Jak co roku, święto było okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom za ich wzorową pracę i służbę. Wręczone zostały wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił Medalem Srebrnym ,,Za Długoletnią Służbę” 2 pracownice cywilne: Panią Joannę Rasek oraz Małgorzatę Zembaty.

Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczono 12 funkcjonariuszy Śląskiego OSG, w tym 3 funkcjonariuszy otrzymało Srebrny Medal, 9 funkcjonariuszy otrzymało brązowy Medal.

Ponadto Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej został odznaczony Dyrektor delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk SG Łukasz Górny.

Komendant Główny Straży Granicznej nadał 19 funkcjonariuszom oddziału Odznakę Straży Granicznej.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek i Zastępca Komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek wręczyli 13 Medali Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Medal ten przyznawany jest w dowód uznania za wsparcie udzielane ŚlOSG oraz tym osobom, które w sposób wzorowy, ponadprzeciętny wykonywały obowiązki służbowe, a także przejawiały szczególną inicjatywę w służbie lub pracy. Medal przyznano dla:

 1. Pani Aleksandra Drescher – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Opolu,
 2. Pan Rafał Łazarczyk – Prokurator Okręgowy w Gliwicach,
 3. Ppłk rez. WP Bogdan Bednarek – Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach,
 4. Pan Dariusz Bitniok – Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Katowicach,
 5. Mł. insp. Rafał Drozdowski – Komendant Miejski Policji w Opolu,
 6. Nadbryg. Krzysztof Kędryk – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
 7. Pan Mirosław Kraszkiewicz – Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Opolu,
 8. Płk Robert Musiel – Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie,
 9. Pan Piotr Uchroński – Kierownik Działu Bezpieczeństwa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach,
 10. Pan Marcin Kunicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
 11. Pan Piotr Pleszewski – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
 12. Ppłk rez. SG Mariusz Piątek,
 13. Chor. szt. rez. SG Dariusz Ratuszniak.

Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi nadał st. chor. szt. SG Ryszardowi Kominkowi Odznakę ,,Zasłużony honorowy dawca krwi”. Odznaczenie wręczyli Prezes ŚOOPCK Pan Andrzej Kinasiewicz oraz Komendant ŚlOSG gen. bryg. SG Adam Jopek.

Awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 85 funkcjonariuszy, w tym: 8 oficerów, 23 chorążych i 62 podoficerów.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił chor. SG Dariusza Korzeckiego – przewodnika psa służbowego ,,Easy”, za zajęcie II miejsca w międzynarodowych zawodach kynologicznych w kategorii psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków, które odbyły się w Republice Czeskiej w dniach 17 – 20 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie z dniem 23 maja 2023 roku Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mianował na stanowisko służbowe Zastępcy Komendanta Placówki SG w Opolu mjr. SG Mariusza Piątka.

Uroczystości zakończył pokaz wyszkolenia psa, prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG, występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG, defilada pododdziałów SG oraz pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań ŚlOSG i Zespołu Interwencji Specjalnych z PSG w Katowicach-Pyrzowicach.

Ponadto po uroczystości zgromadzeni goście mieli możliwość skosztować przygotowany specjalnie na tę okazję żur śląski. Danie przygotowały panie z Zespołu Szkół w Kuźni Raciborskiej im. Jana Wawrzynka. Wizyta w Śląskim Oddziale SG była także okazją do zapoznania się ze sprzętem, który jest wykorzystywany przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, jak również z obiektami ŚlOSG.

 

 

 • Msza Święta w intencji funkcjonariuszy SG, pracowników SG i ich rodzin Msza Święta w intencji funkcjonariuszy SG, pracowników SG i ich rodzin
  Msza Święta w intencji funkcjonariuszy SG, pracowników SG i ich rodzin
 • Msza Święta w intencji funkcjonariuszy SG, pracowników SG i ich rodzin
  Msza Święta w intencji funkcjonariuszy SG, pracowników SG i ich rodzin
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Poczet flagowy Śląskiego Oddziału SG
  Poczet flagowy Śląskiego Oddziału SG
 • Komendant ŚlOSG gen. bryg. SG Adam Jopek
  Komendant ŚlOSG gen. bryg. SG Adam Jopek
 • Kompania Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Kompania Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Dowódca uroczystości mjr SG Sławomir Rasek
  Dowódca uroczystości mjr SG Sławomir Rasek
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Komendant ŚlOSG wręcza odznaczenia
  Komendant ŚlOSG wręcza odznaczenia
 • Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
  Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
 • Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
  Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
 • Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
  Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
 • Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
  Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
 • Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
  Odznaczani i awansowani funkcjonariusze SG
 • Odznaczani i awansowani
  Odznaczani i awansowani
 • Odznaczani i awansowani
  Odznaczani i awansowani
 • Odznaczani i awansowani
  Odznaczani i awansowani
 • Odznaczani i awansowani
  Odznaczani i awansowani
 • Odznaczani i awansowani
  Odznaczani i awansowani
 • Odznaczony odznaką ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
  Odznaczony odznaką ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
 • Odznaczony przewodnik psa służbowego
  Odznaczony przewodnik psa służbowego
 • Dzieci z SOSWNiS migają Mazurka Dąbrowskiego
  Dzieci z SOSWNiS migają Mazurka Dąbrowskiego
 • Dzieci z SOSWNiS migają Mazurka Dąbrowskiego
  Dzieci z SOSWNiS migają Mazurka Dąbrowskiego
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
  Obchody 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w ŚlOSG
 • Pokaz wyszkolenia psa
  Pokaz wyszkolenia psa
 • Pokaz wyszkolenia psa
  Pokaz wyszkolenia psa
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
  Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza
 • Pokaz musztry paradnej
  Pokaz musztry paradnej
 • Pokaz musztry paradnej
  Pokaz musztry paradnej
 • Pokaz musztry paradnej
  Pokaz musztry paradnej
 • Defilada pododdziałów
  Defilada pododdziałów
 • Pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy WZD
  Pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy WZD
 • Pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy WZD
  Pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy WZD
 • Pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy ZIS
  Pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy ZIS
do góry