Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatel Tadżykistanu bez ważnego tytułu pobytowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Tadżykistanu bez ważnego tytułu pobytowego

Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG
09.05.2023

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Tadżykistanu, który przebywał w Polsce wbrew przepisom.

8 maja w Częstochowie funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Częstochowie z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach dokonali kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemca. Mężczyzna okazał do kontroli paszport z zamieszczoną w nim wizą litewską oraz oświadczył, że do Polski wjechał około 5 miesięcy temu w celu wykonywania pracy. Okazało się jednak, że pracy nigdy nie podjął, co oznacza, że cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Polski są niezgodne z deklarowanymi. W związku z tym został zatrzymany.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wydał wobec obywatela Tadżykistanu decyzję administracyjną, zobowiązującą cudzoziemca do powrotu z określonym terminem wyjazdu 20 dni i zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry