Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczyste wprowadzenie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej im. 3. Pułku Strzelców Podhalańskich - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste wprowadzenie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej im. 3. Pułku Strzelców Podhalańskich

Szymon Mościcki
05.01.2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga na wniosek Komendanta Śląskiego OSG gen. bryg. SG Adama Jopka powołał mjr. SG Pawła Zonia na stanowisko Komendanta PSG.

Wczoraj w Jaworzynce-Trzycatku miejscu styku trzech granic: Polski, Czech i Słowacji, w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej odbył się uroczysty apel. Podczas zbiórki Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek w obecności swojego Zastępcy płk. SG Adama Kurka, kadry kierowniczej Oddziału oraz PSG w Bielsku-Białej, wprowadził na stanowisko nowego Komendanta Placówki. Odczytano rozkaz personalny Komendanta Głównego Straży Granicznej o powołaniu mjr. SG Pawła Zonia na stanowisko oraz list gratulacyjny od Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, spadkobiercy tradycji podhalańskich z okresu II RP.

Następnie Komendant ŚlOSG gen. bryg. SG Adam Jopek w imieniu własnym oraz kadry kierowniczej życzył nowemu Komendantowi placówki osiągnięć i sukcesów w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wręczył mu ciupagę jako symbol władzy Podhala i atrybut dowodzenia.

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej od 1 września 2020 roku nosi imię 3. Pułku Strzelców Podhalańskich. Obszar działania placówki położony jest w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Makowskim i obejmuje 4 powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński oraz żywiecki oraz 3 miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój i Żory.

W tym regionie od  10 marca 1920 roku, z przerwami na działania na froncie wojny polsko-bolszewickiej, stacjonował 3. Pułk Strzelców Podhalańskich. W okresie międzywojennym pułk podlegał 21 Dywizji Piechoty Górskiej, której dowództwo również stacjonowało w Bielsku. Żołnierze 3. Pułku Strzelców Podhalańskich pełnili służbę graniczną na terenie Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, wykonując zadania w zakresie ochrony granicy państwowej. Jednostka ta zajmowała się także szkoleniem kadry dla Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Pułk trwale wpisał się w oblicze garnizonu Bielska i Białej lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku, nie tylko poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, ale także za uczestnictwo we wszelkich uroczystościach wychowawczych, patriotycznych i religijnych polskich mieszkańców regionu. Podhalańczycy byli rekrutowani terytorialnie, co jeszcze bardziej wzmacniało ich związek z terenem Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

Mjr SG Paweł Zoń pochodzi z miejscowości Trzebinia w Beskidzie Żywieckim. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 2002 roku w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, w Granicznej Placówce Kontrolnej w Zwardoniu. Następnie związany był z PSG w Korbielowie i Żywcu. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązki służbowe pełnił na stanowisku Kierownika Zespołu w Grupie Operacyjno-Śledczej w Placówce Straży Granicznej w Bielsku - Białej. Następnie od 1 sierpnia 2020 roku objął stanowisko Kierownika Grupy Zamiejscowej w Sosnowcu Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, by rok później w nowopowstałej Placówce SG w Sosnowcu piastować stanowisko Zastępcy Komendanta. Od 25 października miał powierzone obowiązki na stanowisku Komendanta PSG.

do góry