Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Lekcje historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Lekcje historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

Szymon Mościcki
29.11.2022

W dniach 21 i 28 listopada uczniowie dwóch klas trzecich liceum o profilu Straży Granicznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Wizyty w łambinowickim muzeum, powstałym w celu dokumentowania nazistowskich zbrodni wojennych i pielęgnowania pamięci o ich ofiarach, zorganizowane zostały z inicjatywy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej jako urozmaicenie  realizowanego przez funkcjonariuszy SG w tych klasach programu nauczania. Podczas wizyt na terenie byłego obozu w Łambinowicach (Lamsdorf) pracownicy placówki mgr Dominik Marcinkowski oraz mgr Dominik Hadas zapoznali młodzież z funkcjonowaniem na tym terenie w latach 1939–1945 jednego z największych w Europie jenieckich kompleksów obozowych dla żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej. Spotkanie było również okazją do przybliżenia uczniom losu polskich obywateli, w tym jeńców wojennych, przetrzymywanych w latach II wojny światowej na terenie ZSRR oraz zamordowanych wiosną 1940 roku w lasach katyńskich. Wśród nich był patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nadkom. Józef Bocheński. Poruszono również tematykę dotyczącą funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy bronili granic, a w czasie II wojny światowej trafili do niewoli.

Od września 2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu realizowany jest program nauczania w ramach przedmiotu uzupełniającego Ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Zajęcia mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym. Nabyta w toku edukacji wiedza i umiejętności stanowić będą solidną podstawę dla kandydatów w trakcie procesu rekrutacji do służby w Straży Granicznej.

 • Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
  Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
  Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
  Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
  Lekcja historii w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
do góry