Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni naruszający przepisy cudzoziemcy ujawnieni podczas kontroli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni naruszający przepisy cudzoziemcy ujawnieni podczas kontroli

Szymon Mościcki
21.11.2022

Ujawnienie 7 cudzoziemców naruszających przepisy to efekt działań funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu minionego weekendu.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Opolu i Katowicach zatrzymanych zostało dwóch cudzoziemców. W pierwszym przypadku, obywatel Indii wykorzystywał posiadane dokumenty pobytowe, z prawem do pracy w Polsce, w celu innym niż deklarował podczas składania wniosku wizowego. Drugi z cudzoziemców, obywatel Gruzji, nie posiadał ważnych dokumentów pobytowych. W stosunku do obu zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Przebywający w Polsce obywatel Wietnamu, który został ujawniony w Strzelcach Opolskich, posiadał przy sobie nieważny wietnamski paszport i czeską kartę pobytu. Mężczyzna została ukarany mandatem, pouczony o zasadach przebywania i poruszania się po terytorium państw Schengen oraz o konieczności natychmiastowego udania się do państwa, na terytorium którego posiada legalny pobyt.

Na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach  obywatelom Turcji, Rosji i Mołdawii odmówiono wjazdu do Polski. Powodem takich decyzji był m.in. brak dokumentów uzasadniających cel i warunki  pobytu na terytorium naszego kraju. Również na katowickim lotnisku zatrzymany został Syryjczyk. Cudzoziemiec próbował wlecieć na terytorium naszego kraju z Grecji, posługując się sfałszowanym dokumentem paszportowymi wydanym przez władze Danii. Mężczyzna usłyszał zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i posłużenia się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem, a następnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej bez przeprowadzenia rozprawy sądowej oraz wyraził zgodę na zaproponowaną przez prokuratora karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres roku.

do góry