Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nielegalnie z Turcji do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie z Turcji do Polski

Szymon Mościcki
06.07.2022

W minionym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali 2 cudzoziemców, którzy do Polski dotarli podróżując pod naczepą samochodu ciężarowego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację od policjantów, że w miejscowości Rogów (pow. wodzisławski) znajdują się cudzoziemcy bez dokumentów. Mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej przeprowadzili wobec mężczyzn kontrolę legalności pobytu. W związku z tym, iż nie posiadali oni żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, zostali zatrzymani. Obcokrajowcy deklarowali, że są obywatelami Turcji. W wyniku dalszych czynności służbowych, prowadzonych w obecności tłumacza funkcjonariusze potwierdzili ich dane osobowe oraz tureckie pochodzenie.

Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na ukryciu się pod naczepą samochodu ciężarowego. Mężczyźni przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat.

Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej wszczął postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Wczoraj decyzją sądu cudzoziemcy zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

  • Funkcjonariusze SG prowadzą zatrzymane osoby.
    Funkcjonariusze SG prowadzą zatrzymane osoby.
do góry