Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nie spełnili warunków na wjazd do Polski, wrócą do swojego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie spełnili warunków na wjazd do Polski, wrócą do swojego kraju

Szymon Mościcki
15.06.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwoli na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6 Gruzinom.

14 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski 6 obywatelom Gruzji. Cudzoziemcy stawili się do kontroli granicznej po przylocie samolotu rejsowego z Kutaisi (Gruzja). Wszyscy przedstawili do kontroli swoje oryginalne gruzińskie paszporty. Czworo z nich zadeklarowało chęć podjęcia w Polsce pracy, na dowód czego okazali dokumenty uzupełniające. Jednakże Gruzini nie potrafili wskazać miejsca wykonywania pracy, charakteru wykonywanej pracy ani podmiotu dla którego mieli świadczyć pracę. Pozostali dwaj Gruzini zadeklarowali, że podróżują do Polski turystycznie, jednak podczas rozmowy na II linii kontroli granicznej nie potrafili uwiarygodnić swojej wizyty w Polsce. Cudzoziemcy nie posiadali opłaconych rezerwacji hotelowych oraz nie wiedzieli co dokładnie chcą zwiedzić w Polsce. Nie posiadali także wystarczających środków finansowych na pobyt w naszym kraju.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach wydał wszystkim obcokrajowcom decyzje o odmowie wjazdu do Polski. Teraz cudzoziemcy wrócą do kraju, z którego przylecieli.

do góry