Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Żywcu w ramach obchodów w Śląskim Oddziale Straży Granicznej XXXI rocznicy powołania formacji. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Żywcu w ramach obchodów w Śląskim Oddziale Straży Granicznej XXXI rocznicy powołania formacji.

Szymon Mościcki

W ramach obchodów 31. rocznicy powołania Straży Granicznej, 31 maja na Rynku w Żywcu odbył się okolicznościowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Wydarzenie artystyczne, które miało charakter otwarty, poprzedził krótki wstęp, przedstawiający zarys historii Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W repertuarze Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej znalazły się polskie utwory patriotyczne, nawiązujące do bogatej tradycji narodu polskiego, jak również muzyka rozrywkowa oraz utwory polskich kompozytorów i aranżerów.

Orkiestra Reprezentacyjna wystąpiła w 44 osobowym składzie pod batutą ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. Jako soliści wystąpili: chor. SG Natalia Zabrzeska – Borowiec, kpr. SG Iwona Chruślicka i st. chor. szt. SG Wacław Wacławiak. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej cechował niezwykły kunszt muzyczny oraz wysokie możliwości dźwiękowe wykonywanych kompozycji.

W imprezie wzięli udział Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek wraz z zastępcą ppłk. SG Adamem Kurkiem, kadra kierownicza ŚlOSG, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb tj. KAS, CBŚP oraz władze samorządowe Żywca, które zaangażowane były we współorganizację koncertu. Występ artystyczny zgromadził licznie przybyłych mieszkańców Żywiecczyzny. Nie zabrakło również wielu emerytów służących w przeszłości w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz ich rodzin, jak również sympatyków Naszej służby, wyrażających poparcie i akceptację Naszych działań.

Burmistrz miasta Żywiec Antonii Szlagor z okazji święta formacji złożył na ręce Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adama Jopka, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej życzenia wszelkiej pomyślności, tak potrzebnej szczególnie w świetle ostatnich zagrożeń oraz podziękował Orkiestrze Reprezentacyjnej za wspaniały występ.

Żywiecczyzna jest ważnym miejscem w historii Straży Granicznej. W przeszłości na tym terenie stacjonowały pododdziały m.in. w Korbielowie, Soblówce, Rycerce Górnej, Zwardoniu i w samym Żywcu. Obecnie stały rejon odpowiedzialności służbowej Placówki SG w Bielsku-Białej obejmuje obszar 4 powiatów (bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki) oraz 3 miasta na prawach powiatu (Bielsko–Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory).

Podczas wydarzenia wystawiony był także punkt rekrutacyjno-promocyjny z pokazem sprzętu i wyposażenia SG, który cieszył się wielkim zainteresowaniem.

do góry