Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nie spełnili warunków wjazdu do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie spełnili warunków wjazdu do Polski

Jesionowska Katarzyna
01.06.2022

31 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski 4 obywatelom Gruzji.

Cudzoziemcy stawili się do kontroli granicznej po przylocie samolotu rejsowego z Kutaisi (Gruzja). Mężczyźni przedstawili do kontroli swoje oryginalne gruzińskie paszporty. Jeden z nich posiadał w swoim paszporcie polską wizę długoterminową wydaną w celu wykonywania pracy. Wszyscy zadeklarowali chęć podjęcia pracy w Polsce, na dowód czego okazali dokumenty świadczące o tym zamiarze. Cudzoziemcy nie byli jednak w stanie wskazać miejsca wykonywania pracy, nazwy firmy dla której mieli świadczyć tę pracę, ani charakteru pracy, którą mieli podjąć. Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach wydał wszystkim decyzje o odmowie wjazdu do Polski. Cudzoziemcy wrócą najbliższym lotem powrotnym do Gruzji.

W maju br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd do Polski 48 osobom, z czego 35 osób legitymowało się gruzińskim obywatelstwem.

Od początku roku Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach wydał decyzje o odmowie wjazdu do Polski 168 cudzoziemcom, ponownie najliczniejszą grupę stanowili Gruzini.

  • decyzje o odmowie wjazdu
    decyzje o odmowie wjazdu
do góry