Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nie wiedzieli w jakim są kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie wiedzieli w jakim są kraju

Jesionowska Katarzyna
10.01.2022

7 stycznia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali Marokańczyka oraz Afgańczyka. Mężczyźni nie mieli dokumentów tożsamości, ani wiedzy do jakiego kraju dotarli podróżując w ukryciu samochodów ciężarowych.

Mężczyznę deklarującego obywatelstwo Maroka, poruszającego się wzdłuż drogi ekspresowej w okolicach Cieszyna, ujawnili o poranku tamtejsi policjanci. Cudzoziemiec został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzili kontrolę legalności pobytu. Mężczyzna nie posiadał żadnych dokumentów uprawniających go do legalnego pobytu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen w związku z czym został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności zeznał, iż w Serbii ukrył się pod naczepą samochodu ciężarowego. Podróżował w ten sposób bez wiedzy kierowcy. Krajem docelowym jego podróży była Austria.

Z kolei cudzoziemiec deklarujący obywatelstwo Afganistanu, który w Rumunii ukrył się w przestrzeni ładunkowej tira i w ten sposób dotarł nielegalnie do Polski, został zatrzymany tego samego dnia wieczorem. Mężczyzna wsiadł do naczepy samochodu ciężarowego ze wsparciem przemytnika, bez wiedzy kierowcy. Jego podróż zakończyła się po 4 dniach. Krajem do którego chciał dotrzeć były Niemcy. Cudzoziemiec został ujawniony we wsi powiatu cieszyńskiego przez policjantów ze Skoczowa. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość w związku z czym bielscy funkcjonariusze SG dokonali jego zatrzymania. Mimo, że cudzoziemiec utrzymywał, iż jest niepełnoletni, przeprowadzone badanie lekarskie w celu ustalenia wieku zatrzymanego wykazało, iż jest osobą powyżej 18-go roku życia.

Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej z Republiki Czeskiej do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na ukryciu się w naczepie samochodu ciężarowego lub pod nią. Obaj przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 oraz 3 lat. Wobec Marokańczyka wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Jak się okazało, obywatel Afganistanu ubiegał się o ochronę międzynarodową na terytorium Rumunii i Bułgarii. Wobec niego funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej prowadzą czynności w ramach tzw. procedury dublińskiej. Tymczasem, na podstawie decyzji sądu, obydwaj obcokrajowcy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry