Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego W ramach nawiązanej przez ŚlOSG współpracy do polskiej szkoły na Litwie trafiły świąteczne prezenty - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W ramach nawiązanej przez ŚlOSG współpracy do polskiej szkoły na Litwie trafiły świąteczne prezenty

Jesionowska Katarzyna
24.12.2021

Do uczniów i nauczycieli szkoły w Duksztach dotarły wczoraj paczki zawierające m.in. kilkadziesiąt książek oraz podręczników do nauki języka polskiego. Zawiózł je tam funkcjonariusz SG, który nawiązał współpracę ze szkołą pełniąc służbę na litewsko-białoruskiej granicy.

Na początku tego miesiąca pisaliśmy o funkcjonariuszu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, który pod auspicjami Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), pełni służbę na Litwie. W listopadzie odwiedził on Szkołę Podstawową w Duksztach Pijarskich, gdzie uczą się polskie dzieci. Wczoraj st. chor. szt. SG Mariusz Gąsior odwiedził tę niewielką miejscowość w okręgu wileńskim, zamieszkiwaną przez ludność narodowości polskiej ponownie. Tym razem przywiózł ze sobą kilkanaście paczek wypełnionych polskimi książkami, podręcznikami do nauki języka polskiego, artykułami szkolnymi, pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli oraz słodyczami.

Świąteczne prezenty to efekt zbiórki koleżeńskiej przeprowadzonej wśród funkcjonariuszy i pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, której inicjatorem był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu. Wcześniej Komendant Śląskiego OSG gen. bryg. SG Adam Jopek w przesłanej przez społeczność Szkoły Podstawowej w Duksztach korespondencji otrzymał podziękowania za wizytę funkcjonariusza ŚlOSG w ich szkole. Autorzy listu podkreślili, że: „Patriotyzm zawsze był jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Dziś wiemy, że o Ojczyznę trzeba walczyć codziennie i to na różne sposoby.” Do listu zostały dołączone patriotyczne oraz świąteczne prace plastyczne dzieci z klas I-IV.

O polskość na Wileńszczyźnie dbają m.in. nauczycielki tejże szkoły, Pani Anna Pozniak oraz Pani Irena Żygis. To one pielęgnują język polski oraz tradycje wśród uczniów tej szkoły.

Śląski Oddział Straży Granicznej współdziała również ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej w Czechach. Ta polskojęzyczna szkoła na Zaolziu uczy dzieci szacunku do regionu, ale także obu ojczyzn: Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Celem nauczania szkoły jest nie tylko język polski, historia i geografia, ale też przekazywanie młodym pokoleniom tradycji i patriotyzmu.

Dołączając się do przesłanych przez obie szkoły kartek świątecznych życzymy spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia!

do góry