Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Oddali hołd zmarłym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oddali hołd zmarłym

Szymon Mościcki
04.11.2021

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odwiedzili na Śląsku i Opolszczyźnie cmentarze oraz mogiły, by oddać cześć zmarłym.

W ciągu ostatniego tygodnia przedstawiciele Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z Dziekanem Ewangelickim Straży Granicznej oraz kapelanem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zapalili znicze i oddali hołd tym, którzy bohatersko walczyli o ziemie polskie oraz zapisali się na kartach historii, dotyczącej kształtowania granic Rzeczypospolitej Polskiej. Odwiedzono miejsca pamięci i groby poległych żołnierzy.

W Skoczowie na cmentarzu ewangelickim i katolickim zapalono znicze przy pomniku żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Skoczowem w wojnie czesko-polskiej w 1919 roku.

W Cieszynie na cmentarzu komunalnym zapalono znicze na grobie ostatniego Komendanta Beskidzkiego OSG w Cieszynie płk. SG Mirosława Orawca oraz ostatniego Komendanta Łużyckiego Oddziału SG płk. SG Grzegorza Budnego. Znicze zapalono również po czeskiej stronie w Stonawie (w historycznych miejscach pamięci oraz na mogiłach, tych którzy służyli ojczyźnie i bronili jej granic), jak również w Suchej Górnej na symbolicznej mogile mjr. Henryka Niemca dowódcy 14 baonu Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.

Na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej zapalono znicz na grobie ppłk. Tadeusza Semika żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza, który dowodził 151 kompanią forteczną biorącą udział w bitwie pod Węgierską Górką.

W Katowicach zapalono znicze w krypcie Archikatedry Chrystusa Króla, na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza i Francuskiej na mogiłach osób zasłużonych, policjantów i więźniów obozów koncentracyjnych. Znicze zapalono również na grobie Nieznanego Policjanta Polskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji.

W Praszce na cmentarzu komunalnym zapalono znicze przy pomnikach: Obrońców Granic Rzeczypospolitej, którzy polegli w walce z Niemcami w dniu 1 września 1939 roku. Dla upamiętnienia nadania imienia „Powstańców Śląskich” Placówce Straży Granicznej w Opolu zapalono także znicze przy pomniku Poległych Powstańców Śląskich znajdującym się na cmentarzu komunalnym w Opolu, mogile zbiorowej powstańców śląskich w Kalinowie oraz przy pomniku Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny.

 • 20211104-1-1
  20211104-1-1
 • 20211104-1-2
  20211104-1-2
 • 20211104-1-3
  20211104-1-3
 • 20211104-1-4
  20211104-1-4
 • 20211104-1-5
  20211104-1-5
 • 20211104-1-6
  20211104-1-6
 • 20211104-1-7
  20211104-1-7
 • 20211104-1-8
  20211104-1-8
 • 20211104-1-9
  20211104-1-9
 • 20211104-1-10
  20211104-1-10
 • 20211104-1-11
  20211104-1-11
 • 20211104-1-12
  20211104-1-12
 • 20211104-1-13
  20211104-1-13
 • 20211104-1-14
  20211104-1-14
 • 20211104-1-15
  20211104-1-15
 • 20211104-1-16
  20211104-1-16
do góry