Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z cyklem zajęć edukacyjnych w śląskich klasach o profilu Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z cyklem zajęć edukacyjnych w śląskich klasach o profilu Straży Granicznej

Szymon Mościcki
15.04.2021

Mija rok od podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej a dwiema szkołami średnimi na terenie województwa śląskiego. Na ich mocy we wrześniu 2020 roku uczniowie tych szkół rozpoczęli kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej.

Jako pierwsze (24 lutego 2020 roku) zostało podpisane porozumienie z Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, natomiast 7 kwietnia również z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Klasa w Tarnowskich Górach liczy 21 uczniów, natomiast w szkole w Raciborzu funkcjonują 2 klasy liczące po 21 i 24 uczniów. Od 1 września w tych szkołach realizowany jest program nauczania opracowany przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach przedmiotu uzupełniającego Ochrona granicy państwowej z elementami prawa.

Urozmaiceniem realizowanego przez funkcjonariuszy SG w tych klasach programu nauczania jest kończący się cykl zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzącymi byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach: dr Ewelina Klimczak, mgr Monika Sobczak oraz mgr Dominik Marcinkowski. Seria zajęć pn.: „Zbrodnia Katyńska. Fakty znane i nie znane” ma na celu przybliżenie uczniom losu  polskich obywateli, w tym jeńców wojennych, przetrzymywanych w latach II wojny światowej na terenie ZSRR oraz zamordowanych tam wiosną 1940 roku, w ramach Zbrodni Katyńskiej. Wśród nich był patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nadkom. Józef Bocheński.
W pakiecie przeprowadzonych zajęć omówiona została również tematyka dotycząca funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy bronili granic, a w czasie II wojny światowej trafili do niewoli.

Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne lekcje odbyły się w formule on-line.

Obydwie szkoły planują rekrutację uczniów chcących podjąć kształcenie w klasie o profilu Straży Granicznej w roku szkolnym 2021/2022

do góry