Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 50-letnia kobieta odpowie za podrobienie podpisu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

50-letnia kobieta odpowie za podrobienie podpisu

Jesionowska Katarzyna
13.04.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku - Białej ujawnili obywatelkę Polski, która podrobiła podpis na dokumencie.

12 kwietnia funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej ustalili, że 5 lutego 2021 roku Polka sfałszowała podpis innej kobiety (obywatelki Ukrainy) na prośbie o przeniesienie terminu pobrania linii papilarnych. Cztery dni później wysłała dokument do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Pismo miało zostać użyte jako autentyczne w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi na terytorium RP. Funkcjonariusze przesłuchali 50-latkę, której przedstawili zarzut o przestępstwo z art. 270 § 1 kodeksu karnego. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła stosowne wyjaśnienia w sprawie. Ponadto, pouczona o treści art. 335 kodeksu postępowania karnego, wyraziła chęć na dobrowolne poddanie się karze za popełnione przestępstwo.

do góry