Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 81. rocznica Zbrodni Katyńskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Szymon Mościcki
13.04.2021

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej uczczono Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Dzisiaj pod pomnikiem znajdującym się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, upamiętniającym funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w 1940 roku przez NKWD, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek wraz z Dziekanem Ewangelickim ks. płk. SG Kornelem Undasem w imieniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zapalili okolicznościowy znicz.

Jak co roku Śląski Oddział Straży Granicznej bierze czynny udział w Apelu Poległych, który odbywa się w Kuźni Raciborskiej przy „Dębie Katyńskim”. Jednakże z uwagi na panującą pandemię, uroczystość miała charakter symboliczny, w związku z czym przesłano do organizatorów stosowne pismo, w którym myślami, sercem i modlitwą oddajemy hołd wszystkim Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, uchwalony w 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jest hołdem dla polskiej inteligencji, oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej oraz Służby Więziennej.

Jedną z ofiar zbrodni katyńskiej jest patron Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nadkom. Józef Bocheński, który został zamordowany 23 kwietnia 1940 roku.

do góry