Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Posłużyli się podrobionymi i cudzymi dokumentami aby przylecieć do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posłużyli się podrobionymi i cudzymi dokumentami aby przylecieć do Polski

Mitas Łukasz
03.01.2019

30 grudnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na katowickim lotnisku czworo cudzoziemców, którzy posługiwali się fałszywymi lub cudzymi dokumentami.

Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy przylecieli do Polski z Aten. Pierwsza z zatrzymanych osób okazała bułgarski dowód osobisty, który widniał w bazach danych jako utracony. Podczas prowadzonych czynności kobieta oświadczyła, że jest obywatelką Iranu. Dokument, którym się posłużyła kupiła na terytorium Grecji od nieznajomej osoby za kwotę 3000 euro. Obywatelka Iranu zamierzała dostać się do Belgi.

Pozostałych troje cudzoziemców (małżeństwo z małoletnim dzieckiem) do kontroli przedstawiło włoskie dowody osobiste. Przeprowadzona analiza dokumentów potwierdziła, że są one podrobione. Podający się za Włochów obcokrajowcy nie znali również języka, który zgodnie z posiadanym przez nich dokumentem miał być ich językiem ojczystym. W trakcie dalszych czynności w bagażu cudzoziemców funkcjonariusze ujawnili syryjskie paszporty potwierdzające ich narodowość i personalia. W bagażu Syryjczyków ujawniono również podrobione dwa węgierskie dowody osobiste i jeden portugalski, którymi zamierzali się posłużyć. Za wszystkie dokumenty obywatele Syrii zapłacili nieznanej osobie na terytorium Grecji 10 000 euro. Syryjska rodzina miała zamiar dotrzeć do Niemiec.

W związku z popełnionymi przestępstwami dorosłym cudzoziemcom zostały przedstawione zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby oraz użycia jako autentycznego podrobionego dokumentu. Jednocześnie obywatelom Syrii przedstawiono zarzut czynienia przygotowań do posłużenia się jako autentycznymi uprzednio podrobionymi dokumentami.

Obcokrajowcy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach wszczął postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Do czasu zakończenia postępowań przebywać będą oni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

 

do góry