Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 12 cudzoziemców naruszających przepisy w rękach funkcjonariuszy ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

12 cudzoziemców naruszających przepisy w rękach funkcjonariuszy ŚlOSG

Mitas Łukasz
04.01.2019

Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali 12 cudzoziemców, którzy przebywali na terytorium naszego kraju niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cudzoziemcy zostali skontrolowani na terenie Śląska i Opolszczyzny. Wśród naruszających przepisy cudzoziemców było pięciu obywateli Gruzji, czworo obywateli Ukrainy, dwoje obywateli Chin oraz jeden obywatel Rosji. W dziewięciu przypadkach cudzoziemcy nie posiadali dokumentów pobytowych bądź przeterminowali swoje pobyty na terytorium państw Schengen. W trzech pozostałych obcokrajowcy wykorzystywali posiadane wizy niezgodnie z celem deklarowanym przy ubieganiu się o dokument w polskim konsulacie.

Straż Graniczna w stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęła postępowania administracyjne. Cztery z nich zakończyły się już wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

do góry