Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej Odprawa śląskich służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa śląskich służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Maciej Nowak
14.02.2018

13 lutego Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek wziął udział w odprawie Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego z szefami i komendantami służb z województwa śląskiego.

W naradzie wzięli także udział: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz komendanci służb podległych MSWiA z województwa śląskiego.

Podczas odprawy, która odbyła się w Szkole Policji w Katowicach, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, śląscy komendanci wojewódzcy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, przedstawili ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu efekty działania służb z regionu w 2017 roku. Omówili też priorytety na kolejne miesiące pracy.

Na prośbę szefa MSWiA komendanci służb ze Śląska przedstawili specyfikę działania ich formacji. - Bardzo sobie cenię tego typu spotkania, bo na starcie mojej pracy, jako minister spraw wewnętrznych i administracji, dzięki informacjom, które mogę od Państwa otrzymać, nabieram szczegółowego oglądu spraw. Sukcesów, które Państwo macie, ale też i problemów, z którymi wspólnie będziemy musieli sobie poradzić - powiedział minister Joachim Brudziński. Wszyscy komendanci wskazywali, że jednym z tegorocznych wyzwań stojących przed śląskimi służbami będzie zabezpieczenie szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. – To olbrzymie wyzwanie dla wszystkich służb. To jedna z największych imprez, jaka będzie miała miejsce w naszym kraju po Światowych Dniach Młodzieży i szczycie NATO w Warszawie – stwierdził szef MSWiA. Jak dodał, w zabezpieczenie konferencji zaangażowanych zostanie około 10 tys. samych tylko policjantów, nie licząc wsparcia ze strony strażaków i strażników granicznych.

Komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek opisał specyfikę pracy oddziału, który swoim zasięgiem obejmuje dwa województwa: śląskie i opolskie. Wskazał, że do głównych zadań funkcjonariuszy należy kontrola legalności pobytu cudzoziemców oraz kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców. W zeszłym roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG rozbili 4 grupy przestępcze zajmujące się organizowaniem przerzutu nielegalnych migrantów, handlem narkotykami, handlem ludźmi oraz fałszerstwem dokumentów. W 2017 roku w oddziale służbę pełniło 610 funkcjonariuszy. W tym roku planowane jest przyjęcie ponad 60 nowych funkcjonariuszy (w 2017 roku do służby wstąpiło ponad 40).

Formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł – w tym 3,119 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna łącznie 1,267 mld ( w tym niemal 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie). Państwowa Straż Pożarna łącznie 1,723 mld (w tym 957 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę i remont infrastruktury oraz zakup nowoczesnego wyposażenia). SOP (BOR) łącznie 203 mln zł.

Śląski Oddział SG w ramach Programu Modernizacji otrzymał 13 samochodów za kwotę ponad 1,5 mln zł. W ręce funkcjonariuszy trafiły również urządzenia łączności i informatyki warte ponad 2,5 mln zł. Na inwestycje prowadzone w Komendzie Oddziału i w placówkach przeznaczonych zostało ponad 2,3 mln zł. W ramach tej kwoty przebudowano m.in. budynki w PSG  Bielsko-Biała i PSG Ruda Śląska oraz wybudowano awaryjny wjazd do Komendy OSG w Raciborzu.

źródło: MSWiA

 • odprawa służb
  odprawa służb
 • odprawa służb
  odprawa służb
 • odprawa służb
  odprawa służb
 • odprawa służb
  odprawa służb
 • odprawa służb
  odprawa służb
do góry