Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego PSG w Sosnowcu -

Nawigacja

PSG w Sosnowcu

PSG w Sosnowcu

01.09.2021

 

Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu
ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 363 93 00, fax: (32) 363 93 05
e-mail: sdo.Sosnowiec@strazgraniczna.pl

Godziny pracy urzędu: w dni robocze od 7.30 do 15.30
Służba dyżurna: całodobowo

Komendant PSG w Sosnowcu
ppłk SG Ewa Szlendak-Kelczauskas

 

Nowa (tzw. aglomeracyjna) Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu powstała w efekcie kolejnego etapu zmian organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej związanych z przystosowaniem do sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań w warunkach Schengen. Zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami migracyjnymi w terenach wielkomiejskich. Została ona utworzona na podstawie Zarządzenia nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 sierpnia 2021 r., natomiast działalność rozpoczęła w dniu 1 września 2021 r. Obecnie siedziba Placówki Straży Granicznej znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Teatralnej 1 w budynku byłej prokuratury. Jednakże docelowo ma być przeniesiona do planowanego do budowy obiektu przy ulicy Kombajnistów, który najprawdopodobniej zostanie dopuszczony do użytkowania w 2024 roku.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu obejmuje 3 powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, zawierciański oraz 8 miast na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy. Łączna powierzchnia terenu wynosi 2 328 km2. Biorąc pod uwagę, że od 15 października 2019 roku w Sosnowcu miała siedzibę Grupa Zamiejscowa PSG w Rudzie Śląskiej to funkcjonariusze od tego czasu bezpośrednio przygotowywali się do sprawnego zarządzania migracją na tym terenie w ramach nowej placówki.

Straż Graniczna jako nowoczesna formacja przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, wykonuje swoje zadania na terenie całego kraju. Zasięg odpowiedzialności służbowej PSG w Sosnowcu obejmuje wschodnią część województwa śląskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej w sobie dużą populację cudzoziemców. Na tym terenie funkcjonariusze SG realizują ustawowe zadania związane w szczególności z przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnej migracji oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej. Powyższe doskonale wpisuje się w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, aby skutecznie przeciwdziałać możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanego z procesami migracyjnymi na tym obszarze.

Aglomeracja Górnośląsko-Zagłębiowska jest to obszar o dużym zagęszczeniu mieszkańców. Przez teren służbowej odpowiedzialności placówki przebiegają liczne drogowe oraz kolejowe trasy komunikacyjne, w tym międzynarodowe. W związku z tym jest to region zagrożony przestępczością transgraniczną i przyciągający cudzoziemców, którzy przebywają lub pracują na terenie naszego kraju nielegalnie. Dlatego lokalizacja ta doskonale wpisuje się w strategię skutecznego zarządzania procesami migracyjnymi poprzez tworzenie nowych placówek w tego rodzaju terenie, tzw. aglomeracyjnych.

Główne szlaki komunikacyjne w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki:

  • A4 - autostrada na odcinku Katowice – Jaworzno, będąca częścią najdłuższej trasy europejskiej E40, zaczynającej się w Calais we Francji, a kończącej w Kazachstanie przy granicy z Chinami,
  • DK78 Gliwice-Zawiercie-Szczekociny
  • DK79 – Tarnowskie Góry – Jaworzno
  • DK81 – Mikołów – Katowice
  • DK86 – Sosnowiec – Katowice – Tychy,
  • S1 – Tychy – Mysłowice – Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza
  • Zasięg terytorialny PSG w Sosnowcu
    Zasięg terytorialny PSG w Sosnowcu
do góry