Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Kontakt

28.04.2012

Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu

47-400 Racibórz,
ul. Dąbrowskiego 2

NIP: 639-17-03-653

Numer telefonu: +48 32 414 40 00
Numer faksu: +48 32 414 47 00

Całodobowa służba dyżurna: +48 32 414 40 12

Numer interwencyjny: +48 32 414 44 44

 

 

KONTAKT W SPRAWIE

 

 1. SEKRETARIAT KOMENDANTA
  • w przypadku potrzeby kontaktu z Komendantem ŚlOSG
   • adres e-mail: slosg@strazgraniczna.pl
   • numer faksu: +48 32 414 47 00
   • numer telefonu: +48 32 414 40 02, +48 32 414 40 04
 2. WYDZIAŁ DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
  • podejmowanie pracy przez cudzoziemców na terytorium RP,
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
   • numer telefonu: +48 32 414 43 84
  • wydawanie i wymiana dokumentów pobytowych cudzoziemcom,
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
   • numer telefonu: +48 32 414 40 99
  • zasady dotyczące przekraczania granicy oraz informowanie o zasadach udzielania pomocy w dobrowolnym powrocie cudzoziemcom do kraju pochodzenia,
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
   • numer telefonu: +48 32 414 41 14
   • szczegółowych informacji znajdujących się w dziale „CUDZOZIEMCY” 
 3. WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA
  • nabór do służby w ŚlOSG
  • sprawy dotyczące naboru pracowników do ŚlOSG
  • informacja dla emerytowanych pracowników i członków ich rodzin;
  • praktyki w ŚlOSG
  • oferty szkoleń i publikacje dla ŚlOSG
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
   • numer telefonu: +48 32 414 40 48
  • informacja dla emerytowanych funkcjonariuszy i członków ich rodzin
   • numer telefonu: +48 32 414 41 00
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
 4. WYDZIAŁ GRANICZNY
  • dokumenty uprawniające obywateli RP do przekroczenia granicy
  • przejścia graniczne Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
   • numer telefonu: +48 32 414 41 28
 5. WYDZIAŁ ANALIZ, INFORMACJI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ
  • udostępnienia informacji statystycznych z działalności ŚlOSG,
  • udział funkcjonariuszy i pracowników ŚlOSG w przedsięwzięciach zagranicznych
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
   • numer telefonu: +48 32 414 41 24, +48 32 414 42 76
 6. PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  (ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)
 7. WYDZIAŁ TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
  • ogłoszenia o zbyciu mienia 
 8. WYDZIAŁ KONTROLI
  • skargi i wnioski
  • petycje
   • szczegołowe informacje znajduja się w dziale "PETYCJE"
 9. WYDZIAŁ OPERACYJNO-ŚLEDCZY
  • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej
  • współpraca z organami ścigania RP
   • numer faksu: +48 32 414 47 16
   • numer telefonu: +48 32 414 41 03
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
 10. FUNDUSZE POMOCOWE
  • fundusze pomocowe
   • numer telefonu: +48 32 414 41 54
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
 11. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
 12. KOORDYNATOR DO SPRAW HANDLU LUDŹMI
  • handel ludźmi
 13. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SOCJALNEJ PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW
  • sprawy socjalne pracowników i emerytów
   • numer telefonu: +48 32 414 42 05, +48 32 414 41 47
   • godziny udzielania informacji: 08:00 – 15:00;
 14. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SOCJALNEJ DO SPRAW EMERYTÓW I RENCISTÓW SG
  • sprawy socjalne emerytowanych funkcjonariuszy
 15. INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH
  • obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
   • szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Śląskiego OSG w dziale DLA NIESŁYSZĄCYCH
 16. RZECZNIK PRASOWY

Przekazywanie dokumentów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP:

Istnieje możliwość przekazania dokumentów elektronicznych za pomocą usługi elektronicznej skrzynki podawczej, w tym celu należy wcześniej założyć konto użytkownika na platformie ePUAP.

Za założenie i użytkowanie tego konta nie są pobierane opłaty.Dokumenty można przekazać za pomocą wniosku on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (do dokumentów musi być dołączony podpis elektroniczny).Dokumenty elektroniczne muszą spełniać następujące wymagania:

 • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB,
 • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODT, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Dokumenty niepodpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

do góry