Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kierownictwo Oddziału -

Nawigacja

Kierownictwo Oddziału

Kierownictwo Oddziału

01.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

gen. bryg. SG Adam JOPEK
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 

płk SG Dariusz BUKOWSKI
Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 

płk SG Marek KOCH
Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 

do góry