Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego HDK PCK "Pograniczna Grupa Krwi" -

Nawigacja

HDK PCK "Pograniczna Grupa Krwi"

HDK PCK "Pograniczna Grupa Krwi"

HDK PCK
25.03.2022

Klub HDK PCK „Pograniczna Grupa Krwi”

przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu.

 

Od dnia 8 marca 2022 roku, w Komendzie Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu istnieje nowy klub HDK PCK przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej o nazwie „Pograniczna Grupa Krwi”. Inicjatywa założenia klubu wyszła oddolnie od samych funkcjonariuszy oraz pracowników Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podstawowym zadaniem nowo założonego klubu, obok pozyskiwania nowych krwiodawców będzie systematyczne organizowanie akcji zbiorowego krwiodawstwa oraz uruchamianie doraźnych akcji honorowych zbiorek krwi oraz jej składników, w przypadkach nagłej potrzeby. Obecnie, w obliczu trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą oddawanie krwi staje się bardzo ważną formą Naszej pomocy wszystkim potrzebującym. Każda oddana kropla krwi będzie miała duże znaczenie dla ludzi rannych, chorych, czy dotkniętych kryzysem, w Polsce, czy za granicą.

Kolejnym z założeń powstałego klubu jest propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego stylu życia. Klub został założony przez grupę honorowych dawców krwi, zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników, kobiet jak i mężczyzn. Są wśród Nich osoby, które niejednokrotnie bezinteresownie ratowały życie i zdrowie innych ludzi, oddając Swoją krew lub inne jej składniki.

Klub reprezentują: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz dwoje członków Zarządu. Prezes klubu został jednocześnie wybrany delegatem na Zjazd Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim. Członkostwo w klubie odbywa się na zasadach dobrowolności. Każdy krwiodawca, czy osoba chcąca wspierać naszą ideę niezależnie od miejsca zamieszkania, zameldowania, czy wyznania może do nas w każdej chwili dołączyć. Członkowie Klubu mogą brać czynnie udział w naszych działaniach włącznie z prawem do głosowania, wyborów władz, czy też możliwością bycia wybranym przez innych członków.

Każda osoba aplikująca chęć wstąpienia do klubu wypełnia deklarację członkowską, w której zobowiązuje się: przestrzegać postanowień Statutu PCK oraz odpowiednich regulaminów, brać udział w pracach organizowanych na rzecz organizacji PCK, systematycznie poznawać i realizować zasady oraz cele działania Czerwonego Krzyża, promować idee Stowarzyszenia oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zechcą włączyć się w działania rozwijające promocję i dobre imię honorowego krwiodawstwa, do wstąpienia w szeregi naszego klubu.

do góry