Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zniesienie placówki Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zniesienie placówki Straży Granicznej

Z dniem 15 grudnia, na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej, zakończyła funkcjonowanie Placówka Straży Granicznej w Nysie, podległa Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Zadania zlikwidowanej placówki przejęła Placówka Straży Granicznej w Opolu, która swym terytorialnym zasięgiem obejmować będzie teraz prawie całe województwo opolskie. Jednocześnie w strukturze opolskiej placówki rozpoczęła funkcjonowanie Grupa Zamiejscowa w Nysie z tymczasową siedzibą w Konradowie.Dokonane w Śląskim Oddziale Straży Granicznej zmiany organizacyjne są elementem restrukturyzacji całej formacji po przyłączeniu Polski do Strefy Schengen i wynikają z koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009 #8211; 2015.
do góry