Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Otwarcie nowej placówki Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Otwarcie nowej placówki Straży Granicznej

28 maja w Rudzie Śląskiej odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Straży Granicznej podległej Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Raciborzu. Uroczystości z udziałem zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej, a następnie odczytania Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej o utworzeniu Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi przed wejściem do budynku placówki, dokonali Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Leszek Elas, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Rudy Śląskiej Andrzej Stania oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Wojciech Skowronek. Następnie obiekt został poświęcony przez duszpasterzy Straży Granicznej. Druga część uroczystości, poprzedzona występem artystycznym Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Rudzianie", odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej, podczas których Prezydent Miasta został odznaczony złotym medalem za zasługi dla Straży Granicznej, a Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej srebrnym medalem za długoletnią służbę w Straży Granicznej. Uroczystości zakończyły okolicznościowe wystąpienia. Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej została utworzona w miejsce i na bazie zlikwidowanej 14 maja Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach, położonej na granicy państwowej z Czechami,wewnętrznej granicy UE. Powstanie nowej - usytuowanej w głębi terytorium kraju, placówki w Rudzie Śląskiej jest kolejnym etapem reorganizacji, jakie nastąpiły w Straży Granicznej po przyłączeniu Polski do Strefy Schengen i równoczesnym zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE. Zmiany te wynikają z charakteru obecnych zadań i dotyczą zarówno przesunięcia obszaru działania z granicy w głąb terytorium Polski, modyfikacji struktury organizacyjnej jak i nowych form i metod działania, które w warunkach braku kontroli na granicach wewnętrznych UE, pozwalają Straży Granicznej na sprawną i skuteczną realizację ustawowych zadań. Obecne działania Straży Granicznej w głębi terytorium kraju to przede wszystkim typowe działania profesjonalnej służby migracyjnej kontrolującej legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, prowadzącej wywiady środowiskowe oraz opiniującej wnioski składane przez cudzoziemców do wojewodów. Usytuowanie placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, w centralnej części aglomeracji śląskiej, na przecięciu jej głównych dróg, ma szczególnie znaczenie właśnie w aspekcie realizacji przez Śląski Oddział Straży Granicznej zadań związanych z przeciwdziałaniem szeroko pojętej nielegalnej imigracji i przestępczości z udziałem cudzoziemców, a także realizacji zadań związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym. Województwo śląskie - jako teren o dużym zagęszczeniu mieszkańców i ośrodków miejskich, przez który przebiegają i krzyżują się liczne drogowe oraz kolejowe trasy komunikacyjne, w tym międzynarodowe, jest regionem zagrożonym przestępczością transgraniczną i przyciągającym tych cudzoziemców, którzy przebywają lub pracują na terenie naszego kraju nielegalnie. Umiejscowienie nowej placówki właśnie w tym rejonie przyczyni się do jeszcze większej efektywności działań Straży Granicznej, a ze względu na bardzo dobrą lokalizację placówki, pozwoli na ich usprawnienie.Powstanie nowej placówki w tak dogodnym dla Straży Granicznej miejscu było możliwe dzięki wyjątkowej przychylności władz miasta Ruda Śląska, które ze zrozumieniem i poparciem podeszły do potrzeb Straży Granicznej. Placówka w Rudzie Śląskiej jest jedną z sześciu placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, którego obszar służbowego działania obejmuje województwo śląskie i opolskie. Cztery placówki usytuowane są na terenie województwa śląskiego (w Cieszynie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej i w porcie lotniczym w Pyrzowicach), a pozostałe dwie na terenie województwa opolskiego (w Opolu i Nysie).
do góry