Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zmiany organizacyjne w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiany organizacyjne w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Z dniem 1 stycznia 2010 roku, na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej, rozpocznie funkcjonowanie Placówka Straży Granicznej w Raciborzu, podległa Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Równocześnie przestanie funkcjonować Placówka Straży Granicznej w Pietraszynie, która do końca września usytuowana była się na terenie dawnego przejścia granicznego Pietraszyn#8211;Sudice, a po przekazaniu właścicielowi #8211; Urzędowi Miasta Krzanowice, użytkowanego tam przez Straż Graniczną budynku, została przeniesiona do Raciborza, do obiektu, gdzie znajduje się komenda Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Ten obiekt będzie też siedzibą nowej Placówki Straży Granicznej w Raciborzu, którą utworzono na bazie placówki w Pietraszynie.Przeniesienie placówki Straży Granicznej z granicy, w głąb terytorium kraju, przy równoczesnym przesunięciu obszaru jej działania, jest kontynuacją przeobrażeń całej formacji po przyłączeniu Polski do Strefy Schengen. Dotyczą one zarówno modyfikacji struktur organizacyjnych, zmiany obszaru działania, jak i stosowania nowych metod działania, które w warunkach braku kontroli na granicach wewnętrznych UE pozwalają Straży Granicznej jako formacji graniczno-migracyjnej, na sprawną i skuteczną realizację w głębi kraju ustawowych zadań.Placówka Straży Granicznej w Raciborzu będzie jedną z sześciu placówek wchodzących organizacyjnie w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, którego obszar służbowego działania obejmuje 47 powiatów znajdujących się na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Cztery placówki usytuowane są na terenie województwa śląskiego (w tym jedna w porcie lotniczym w Pyrzowicach), a pozostałe dwie placówki na terenie województwa opolskiego.
do góry