Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kontrole w pociągach skuteczne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole w pociągach skuteczne

W wyniku kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pociągach międzynarodowych ujawniono kolejne przypadki naruszenia prawa. Podczas legitymowania cudzoziemca pochodzenia azjatyckiego jadącego pociągiem relacji Warszawa-Wiedeń okazało się, że mężczyzna nie posiada dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, ani żadnych innych potwierdzających tożsamość. Miał tylko przy sobie bilet kolejowy wykupiony na trasę z Warszawy do Pragi. Podawał się za 26-letniego obywatela Wietnamu. Oświadczył, że do Polski przyjechał z terytorium Czech, gdzie aktualnie mieszka i gdzie pozostawił swoje dokumenty. Podjęte we współdziałaniu z organami czeskimi czynności sprawdzające potwierdziły jego tożsamość i legalność pobytu na terytorium Czech na podstawie czeskiej wizy. Ustalono natomiast, że w dniu 21.01.2008 r. jadąc pociągiem międzynarodowym relacji Praga-Warszawa przekroczył granicę państwową z Czech do Polski, nie mając dokumentów do tego uprawniających. Następnie w ten sam sposób usiłował nielegalnie przekroczyć granicę z Polski do Czech, ale został wylegitymowany przez Straż Graniczną. Za wykroczenia polegające na przekroczeniu i usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom cudzoziemiec został ukarany mandatami karnymi na kwotę 200 zł. Po zakończeniu czynności został przekazany funkcjonariuszom czeskiej Policji. Następny przypadek naruszenia przepisów ujawniono kilka godzin później, w innym pociągu relacji Warszawa -Wiedeń. Tym razem funkcjonariusze udaremnili przekroczenie polsko-czeskiej granicy wbrew przepisom przez 23-letniego obywatela Wietnamu zamieszkałego na terytorium Polski. Podczas legitymowania okazało się, że cudzoziemiec jadący do czeskiej Ostrawy nie posiada dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia granicy, a jedynie polską kartę pobytu. Tłumaczył się, że paszport zostawił w miejscu zamieszkania na terytorium Polski. Posiadał przy sobie bilet kolejowy z Warszawy do Ostrawy. Za usiłowanie przekroczenia granicy cudzoziemiec został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł. Został pouczony o konieczności posiadania dokumentów paszportowych przy przekraczaniu granicy państwowej. Po zakończeniu czynności udał się pociągiem powrotnym do Warszawy.
do góry