Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Chciał studiować w Polsce, ale … - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Chciał studiować w Polsce, ale …

Szymon Mościcki
26.11.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zatrzymali obywatela Nigerii, który mimo nielegalnego pobytu zamierzał studiować na jednej ze śląskich uczelni.

Do zatrzymania cudzoziemca doszło 21 listopada w Dąbrowie Górniczej, w ramach kontroli legalności pobytu. Funkcjonariusze ŚlOSG w trakcie prowadzonych czynności służbowych ustalili, że mężczyzna, oprócz nigeryjskiego paszportu oraz węgierskiego zaświadczenia uprawniającego go do pobytu czasowego na terenie Węgier, nie posiadał jakichkolwiek innych ważnych dokumentów, które pozwalałyby mu legalnie przebywać w Polsce. Jak się później okazało, Nigeryjczyk wykorzystując konflikt zbrojny na Ukrainie, posługując się mołdawską wizą krótkoterminową, dostał się na terytorium Mołdawii. Następnie na podstawie ukraińskiej karty pobytu wjechał przez Ukrainę na terytorium Węgier, gdzie otrzymał wspomniane wcześniej zaświadczenie. Tego samego dnia cudzoziemiec dotarł pociągiem na terytorium Polski. Cała podróż obcokrajowca do Europy trwała około dwóch dni. W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu wydał wobec cudzoziemca decyzję zobowiązującą go do powrotu w terminie 15 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

do góry