Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczysta prezentacja banknotu kolekcjonerskiego „Ochrona polskiej granicy wschodniej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczysta prezentacja banknotu kolekcjonerskiego „Ochrona polskiej granicy wschodniej”

Szymon Mościcki
18.11.2022

17 listopada w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji banknotu kolekcjonerskiego o nominale 20 złotych „Ochrona polskiej granicy wschodniej”.

Prezentacji banknotu dokonał Zastępca Dyrektora Narodowego Banku Polskiego w Katowicach Mariusz Siembiega. Podczas uroczystości do zgromadzonych na Sali osób przemówił Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Wśród zaproszonych gości był także Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek wraz ze swoimi zastępcami płk. SG Adamem Kurkiem oraz ppłk. SG Grzegorzem Drożyńskim. W uroczystości uczestniczyli również m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Rafał Świerczek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Mariusz Ciupał oraz Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś.

Narodowy Bank Polski wprowadził banknot kolekcjonerski do obiegu 19 lipca 2022 roku. Został wyemitowany w uznaniu dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego, strzegących polskich granic i polskiej niezależności. Na awersie banknotu zostały zaprezentowane sylwetki funkcjonariusza Straży Granicznej oraz żołnierza Wojska Polskiego, a także fragment mapy Polski. Rewers  przedstawia wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wizerunku znajdującego się na polskim znaku granicznym oraz śmigłowiec Policji na tle krajobrazu terenów położonych przy polskiej granicy wschodniej.

 • Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
  Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
 • Banknot kolekcjonerski
  Banknot kolekcjonerski
 • Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
  Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
 • Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
  Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
 • Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
  Prezentacja banknotu kolekcjonerskiego
 • Banknot kolekcjonerski awers
  Banknot kolekcjonerski awers
 • Banknot kolekcjonerski rewers
  Banknot kolekcjonerski rewers
do góry