Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Próbowali wlecieć do Polski na fałszywych dokumentach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Próbowali wlecieć do Polski na fałszywych dokumentach

Szymon Mościcki
16.11.2022

W ciągu ostatnich 3 dni Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy w katowickim porcie lotniczym próbowali przekroczyć polską granicę posługując się fałszywymi dokumentami.

Do zatrzymania dwóch cudzoziemców doszło na katowickim lotnisku, po przylocie samolotu rejsowego z Grecji. Mężczyźni w trakcie kontroli posłużyli się dokumentami, których autentyczność wzbudziła podejrzenia przeprowadzających kontrolę funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach. W trakcie dalszych czynności  prowadzonych w obecności tłumacza ustalono ich prawdziwe obywatelstwo. Mężczyźni podający się za obywateli Belgii oraz Meksyku okazali się być Syryjczykami. Ponadto w bagażu jednego z zatrzymanych ujawniono dodatkowo fałszywy włoski i rumuński dowód osobisty.

Za popełnione przestępstwo jeden z obywatele Syrii usłyszał zarzuty przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i posłużenia się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem. Z kolei drugi usłyszał zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamości innej osoby. Dodatkowo przedstawiono mu zarzut czynienia przygotowań do posłużenia się na terenie Unii Europejskiej jako autentycznym, sfałszowanym włoskim i rumuńskim dokumentem. Wobec Syryjczyków wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu.

Kolejni  dwaj cudzoziemcy przylecieli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obywatele Pakistanu do kontroli okazali swe oryginalne dokumenty paszportowe wraz z zamieszczonymi w nich polskimi wizami. Funkcjonariusze zauważyli, że dokumenty pobytowe odbiegają od wzoru i jak się okazało, wizy o tych numerach wystawione zostały na obywateli Ukrainy. Tak też było z posiadanymi przez nich zezwoleniami na pracę. Dokumenty te również zostały zarejestrowane na innych cudzoziemców. Jeden z Pakistańczyków posiadał także podrobione prawo jazdy. Mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i posłużenia się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem. Ponadto jeden z nich usłyszał zarzut dotyczący czynienia przygotowania do posłużenia się na terenie UE jako autentycznym, podrobionym na wzór oryginału dokumentem w postaci pakistańskiego prawa jazdy.

Obaj Pakistańczycy przyznali się do zarzucanych im czynów, odmówili składania wyjaśnień oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej bez przeprowadzenia rozprawy sądowej i wyrazili zgodę na zaproponowaną przez prokuratora karę. 

do góry