Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wizyta przedstawicieli Policji Republiki Włoch w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta przedstawicieli Policji Republiki Włoch w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Szymon Mościcki
03.08.2022

W dniach 2-3 sierpnia w ŚlOSG gościli: Piero MARRAFFA - Oficer Łącznikowy Policji przy Ambasadzie Włoch w Warszawie, FEDERICO BECCHETTI – koordynator Centrum Współpracy Thörl – Maglern, Simone DE MICHELE przedstawiciel Policji włoskiej oraz płk SG Urszula Młodziejowska-Seredyn – Expert w Zarządzie Granicznym KGSG.

W pierwszym dniu wizyty goście odwiedzili Wspólną Placówkę Polsko-Czeską w Chotěbuzie (Republika Czeska). Spotkanie, które poprowadzili mjr SG Jarosław Śliwka (Śląski Oddział SG) oraz por. Jiři Pecha (Policja RC), było doskonałą okazją do zapoznania oficera łącznikowego oraz funkcjonariuszy włoskiej policji z zasadami wymiany informacji, realizowanymi w Centrum Współpracy Chotěbuz, działalnością wspólnej placówki, specyfiką służby oraz możliwościami bezpośredniej wymiany informacji między Wspólną Placówką Polsko-Czeską w Chotěbuzie, a Centrum Współpracy Thörl – Maglern (granica austriacko-słoweńsko-włoska).

W kolejnym dniu wizyty delegacja przybyła do Komendy Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu. Zastępca Komendanta ŚlOSG – ppłk SG Adam Kurek przywitał gości i rozpoczął spotkanie, w trakcie którego delegacja zagraniczna miała okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną oddziału oraz jego rolą w systemie ochrony granicy państwowej, zasięgiem terytorialnym jak również realizowanymi zadaniami. Podczas pobytu w komendzie oddziału gościom zaprezentowano również sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.

do góry